Semináře

Aktuální seznam najdete v kalendáři akcí.


 

Semináře

10.4.2016 - ŠKOLENÍ PRAVIDEL CSWE   

16.4.2016 - Drezurní školení CSWE -nejen pro rozhodčí ! ( NÍŽE )

ŠKOLENÍ PRAVIDEL CSWE

Základní údaje

Termín:

 

Pořadatel:

10.4.2016

Czech Society for Working Equitation, spolek

 

Místo:

ArtDressage Stable Holubice

 

Holubice 201, Praha západ (GPS: 50.2019325N, 14.2885639E)

 

webové stránky areálu: artdressage.cz

 

facebook stránky:  www.facebook.com/artdressagestable

Kontakt:

Věra Vránová, verka.vranova@gmail.com,  724 390 625

Odkazy:

webové stránky akce: www.cswe.cz

 

facebook událost: www.facebook.com/events/1537308006569270/

Přihláška pro rozhodčí:

goo.gl/forms/LdMZay7Lq2

Přihláška pro jezdce:

goo.gl/forms/wAqnMh4FCY

Číslo účtu pro platby:

4200488811/6800

Pro rozhodčí

Školení je povinné pro všechny rozhodčí, kteří chtějí v sezoně 2016 rozhodovat. Jedná se o školení nových pravidel, toto školení nenahradí neúčast na školení s p. Perreirou konaném v roce 2015.

Pro jezdce

Vždy tři jezdci stejné třídy budou mít hodinu na kolbišti s překážkami Working Equitation - Test ovladatelnosti (třída S - může být i Test rychlosti). Nejdříve proběhne diskuze při projíždění jednotlivých překážek s názorným hromadným hodnocením. V druhé části hodiny každý jezdec projede celý test dle předem připraveného kurzu a bude ohodnocen každým rozhodčím zvlášť. Následně proběhne srovnání ohodnocení a diskuze.

Časový Harmonogram

09:30 - 12:00 Teorie pro rozhodčí v restauraci Holubička

12:00 - 12:45 Oběd

12:45 - 13:00 Stavění překážek dle předem připraveného plánku

13:00 - 17:00 Praktické rozhodování, předvádění testů figuranty dle rozpisu

17:00 - 18:00 Zhodnocení školení, diskuze

(Časový harmonogram je orientační, bude se upravovat dle počtu přihlášených účastníků)

Cena

Cena pro rozhodčí: 200 Kč

Cena pro jezdce: 200 Kč (členové CSWE sleva 50%)

Cena nezahrnuje konzumaci v restauraci Holubička.

Za člena CSWE se považuje řádný člen, který má pro rok 2016 zaplaceny členské příspěvky, podal přihlášku a je schválený VV CSWE. Pokud máte zájem se členem CSWE do termínu školení stát, neprodleně zašlete přihlášku a uhraďte členské příspěvky a VV se pokusí Vaší žádosti co nejrychleji vyhovět.

Přihlášky

Přihláška pro rozhodčí: goo.gl/forms/LdMZay7Lq2

Uzávěrka přihlášek: 21. 3. 2016 (přihlášky po tomto datu možné pouze po domluvě)

Uzávěrka plateb: 25. 3. 2016, po tomto datu je vrácení platby při neúčasti možné pouze pokud se najde náhradník, jinak slouží jako storno poplatek. Platba na účet CSWE 4200488811/6800 do poznámky uveďte „rozhodci-jméno“ tedy například „rozhodci-jan novak“, variabilní symbol: 104

 

Přihláška pro jezdce: goo.gl/forms/wAqnMh4FCY

Uzávěrka přihlášek: 21. 3. 2016

Výběr jezdců: do 24. 3. 2016

Uzávěrka plateb: 31.3. 2016, po tomto datu je vrácení platby při neúčasti možné pouze pokud se najde náhradník, jinak slouží jako storno poplatek. Prosíme jezdce, aby platili až po potvrzení účasti od pořadatelů. Platba bude provedena na účet CSWE 4200488811/6800 do poznámky uveďte „jezdec-jmeno“ tedy například „jezdec-jan novak“, variabilní symbol: 104

 

Veterinární předpisy

■        Před vyložením koní je třeba předložit platné veterinární osvědčení nebo průkaz koně v souladu s Metodickým návodem SVS ČR, kterým se stanovují vet. podmínky pro přemisťování zvířat.

■        Věnujte pozornost stanovisku SVS ze 4.6.2015, dle kterého nesmí být vyšetření starší 6 měsíců.

■        Tato opatření se týkají všech koních účastnících se závodů, tedy i koní ustájených v areálu či v okolí.

Další informace

Berte prosím na vědomí, že se budeme snažit o co nejvyváženější počet dvojic na stupni Z a S a přednost budou mít řádní členové CSWE. Podání přihlášky tedy nezaručuje místo na školení, vyčkejte prosím s platbou na odpověď.

■        Veterinární služba není zajištěna.

■        Zdravotní služba není zajištěna.

■        Pořadatel nenese odpovědnost za případné úrazy koní, jezdců a diváků, za ztráty věcí apod.

■        Pořadatel si vyhrazuje právo při nepříznivé situaci akci zrušit nebo přesunout na jiný termín.

 

 

CSWE drezurní školení, veřejný trénink pro jezdce

Základní údaje

Termín:

Pořadatel:

16.4.2016

Czech Society for Working Equitation, spolek

Školitelka:

MUDr. Helena Žižková

Místo:

ArtDressage Stable Holubice

 

Holubice 201, Praha západ (GPS: 50.2019325N, 14.2885639E)

 

webové stránky: www.cswe.czartdressage.cz/akce/drez-skol/

 

facebook stránky: www.facebook.com/artdressagestable

Kontakt:

Věra Vránová, verka.vranova@gmail.com, 724 390 625

 Odkazy:

facebook událost: www.facebook.com/events/200267197004156/

 

CSWE: www.cswe.cz

Přihláška pro rozhodčí:

goo.gl/forms/Xqvz9TYi0n

Přihláška pro jezdce:

goo.gl/forms/hetOK8YQsk

Číslo účtu pro platby:

4200488811/6800

Pro rozhodčí CSWE a další zájemce o vzdělání

Školení je určeno pro kandidáty na rozhodčí, kteří absolvovali v roce 2015 školení s panem Pereirou, ale drezurní školení jim zatím chybí. Nepovinné, ale velmi doporučené je pro již schválené rozhodčí, zvláště pro ty, kteří zatím neměli možnost vyzkoušet si rozhodování naživo. Pokud chce někdo absolvovat drezurní školení jako kandidát na rozhodčí CSWE, musí být členem CSWE, předem zaslat e-mail na cswe@email.cz se žádostí o zařazení na tuto pozici a musí také počítat s tím, že školení překážek WE se zahraničním lektorem (nutné k přeřazení do pozice rozhodčí) v letošním roce neproběhne.

Přihlásit se mohou i zájemci o vzdělání z řad členů CSWE, kteří si chtějí rozšířit obzory a na chvíli se ocitnout "na druhé straně barikády", předpokládáme však znalosti minimálně na úrovni drezurního testu WE-Z,S,P. Školení bude jistě i pro jezdce přínosem, jelikož MUDr. Helena Žižková je výbornou školitelkou.

Začneme dopolední teorií v restauraci Holubička, odpoledne se budeme věnovat praktickému rozhodování figurantů s komentářem p. Žižkové.

Pro jezdce

Jezdci budou mít jedinečnou příležitost zajet si jako figuranti úlohu na stupni svého výběru a získat komentáře od rozhodčích. Každá dvojice bude mít 20 minut na obdélníku, po krátkém okoukání (max 5 min.) zajede předem vybranou úlohu (z platných úloh WE pro rok 2016), kterou ohodnotí každý rozhodčí samostatně. MUDr. Helena Žižková pak poskytne jezdci i rozhodčím komentář a proběhne diskuze nad hodnocením. Jezdec může být požádán o zopakování určitých cviků z úlohy. Obdélník bude podstaven v hale nebo na venkovní jízdárně dle počasí.

Časový Harmonogram

09:30 - 12:00 Teorie pro rozhodčí v restauraci Holubička

12:00 - 12:45 Oběd

13:00 - 16:30 Praktické rozhodování, předvádění úloh figuranty dle rozpisu, součástí bude i pauza

16:30 - 17:30 Zhodnocení školení, diskuze

(Časový harmonogram je orientační, bude se upravovat dle počtu přihlášených účastníků)

Cena

Cena může být ještě upravena dle počtu zájemců, v takovém případě budete kontaktováni e-mailem.

Cena pro rozhodčí a zájemce o vzdělání:

●        bude upravena dle počtu zájemců, co nejdříve to bude možné. Budeme se snažit, aby nepřevýšila 500 Kč/os.

Cena pro jezdce

●        300 Kč (členové CSWE mají slevu a platí pouze 200 Kč)

●        členové CSWE mohou absolvovat i teorii jako zájemce o vzdělání, pak platí celkem 500 Kč

Cena pro diváky praktické části

●        200 Kč (členové CSWE sleva 50%). Diváky prosíme o potvrzení účasti emailem či sms předem (z kapacitních důvodů). Platba za diváky až na místě.

 

Cena nezahrnuje konzumaci v restauraci Holubička.

 

Za člena CSWE se považuje řádný člen schválený VV CSWE, který má pro rok 2016 zaplaceny členské příspěvky. Členem CSWE se můžete stát v průběhu celého roku, počítejte však s tím, že chcete-li být na školení členem, je nutné neprodleně zaslat přihlášku a zaplatit členské příspěvky, abychom Vaší žádosti mohli vyhovět.

Přihlášky

Přihláška pro rozhodčí: goo.gl/forms/Xqvz9TYi0n

Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2016 (přihlášky po tomto datu možné pouze po domluvě)

Uzávěrka plateb: 4. 4. 2016, po tomto datu je vrácení platby při neúčasti možné pouze pokud se najde náhradník, jinak slouží jako storno poplatek. Platba bude provedena na účet CSWE 4200488811/6800 do poznámky uveďte „rozhodci-jmeno“ tedy například „rozhodci-jan novak“, variabilní symbol: 164

 

Přihláška pro jezdce: goo.gl/forms/hetOK8YQsk

Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2016

Výběr jezdců: do 2. 4. 2016

Uzávěrka plateb: 7. 4. 2016, po tomto datu je vrácení platby při neúčasti možné pouze pokud se najde náhradník, jinak slouží jako storno poplatek. Prosíme jezdce, aby platili až po potvrzení účasti od pořadatelů. Platba bude provedena na účet CSWE 4200488811/6800 do poznámky uveďte „jezdec-jmeno“ tedy například „jezdec-jan novak“, variabilní symbol: 164

 

Veterinární předpisy

■        Před vyložením koní je třeba předložit platné veterinární osvědčení nebo průkaz koně v souladu s Metodickým návodem SVS ČR, kterým se stanovují vet. podmínky pro přemisťování zvířat.

■        Věnujte pozornost stanovisku SVS ze 4. 6. 2015, dle kterého nesmí být vyšetření starší 6 měsíců.

■        Tato opatření se týkají všech koní účastnících se závodů, tedy i koní ustájených v areálu či v okolí.

Další informace

Berte prosím na vědomí, že se budeme snažit o co nejvyváženější počet dvojic ve třídě Z a S a přednost budou mít řádní členové CSWE. Podání přihlášky tedy nezaručuje místo na školení, vyčkejte prosím na odpověď.

■        Veterinární služba není zajištěna.

■        Zdravotní služba není zajištěna.

■        Pořadatel nenese odpovědnost za případné úrazy koní, jezdců a diváků, za ztráty věcí apod.

■        Pořadatel si vyhrazuje právo při nepříznivé situaci akci zrušit nebo přesunout na jiný termín.

Těšíme se na Vás

 

 

Již proběhlo:

Předvánoční setkání přátel working equitation

12.12.2015 - od 15.00 - Penzion restaurant Paťanka Praha
Prijďte se s námi pobavit o planovaných změnách pro příští rok, vyjádřit své názory, pobavit se o nápadech a nasát pohodovou atmosféru Vánoc se sklenkou v ruce. Váš CSWE tým.


10. -11. říjen 2015 - Seminář s portugalským jezdcem a trenérem Pedro Nevesem a rozhodčím WAWE Nuno Manuel Frazao dos Santos Pereirou.

15.08.2015 - WE Seminář v Karlových Varech.
20.06.2015 - WE Seminář ve Rtyni nad Bílinou (zaměřený na drezurní úlohy WE-Z1, WE-S1). Stránka akce ZDE
13.-14.06.2015 - Ukázka WE na akci Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní v Kunštátu. Upoutávka na akci

14.06.2015 - Hobby závody - Ranč SEN, Velké Bílovice. Leták akce

 

30.05.2015 - WE Seminář ve Rtyni nad Bílinou. Stránka akce ZDE.

 
02. a 03.05.2015 - WE seminář s Břetislavem Růžičkou ve Rtyni. Plakát akce ZDE. Odkaz na stránku akce najdete ZDE.
25.-26.04.2015 - WE soustředění s Petrou Čejkovou v Třebichovicích u Kladna. Stránka akce ZDE. Propozice ZDE.
11.04.2015  WE seminář s Vlaďkou Sůvovou ve Velkých Bílovicích. Další informace ZDE.
04.-05.04.2015 - WE soustředění s Petrou Čejkovou v Holubicích. Odkaz na stánku akce najdete ZDE