Závody v zahraničí

  
WORKING EQUITATION v Německu.
Pro účast na závodech je zejména potřeba:
- Očkování každého půl roku.
- Pojištění odpovědnosti pro škodu způsobenou koněm.
 
WORKING EQUITATION v Rakousku.