Pravidla CSWE

Pravidla

 Národní pravidla 8. vydání platné od 2021 

Národní pravidla bez příloh ke stažení  ZDE .

Přílohy:

Příloha 4.1.     U didla a ostruhy  

Příloha 4.2. Obdélník

Příloha 4.3. J ízdárenské zásady

Příloha 4.4. Žebříček WORKING EQUITATION

Příloha 4.5. Drezurní úlohy

Příloha 4.6. Kolbiště pro Test s dobytkem

 


 

 

Níže uvedený text je kopii pravidel bez obrázků. Jako platný text se uznává text ve formátu PDF uložený v odkazu ZDE.

logo_CSWE.png

Czech Society for Working Equitation, spolek

NÁRODNÍ PRAVIDLA

WORKING EQUITATION

8. vydání platné od 1.3. 2021

Obsah

1. PŘEDSTAVENÍ DISCIPLÍNY WORKING EQUITATION

1.1. bod 1.1.- 1.2. ve Stanovách

1.3. World Association for Working Equitation ( WAWE )

2. ORGANIZACE ZÁVODŮ

2.1. ORGANIZAČNÍ KOMISE

2.2. ROZHODČÍ

2.2.1. Kategorie rozhodčích

2.2.2. Práva a povinnosti rozhodčích

2.2.3. Rozmístění rozhodčích

2.2.4. Zakázané role pro rozhodčí

2.2.5. Výkon funkce rozhodčích

2.3. SEKRETÁŘI,  ZAPISOVATELÉ

2.4. KOMISAŘ PRO OPRACOVIŠTĚ

2.4.1. Povinnosti komisaře pro opracoviště

2.5. JEZDCI / SOUTĚŽÍCÍ

2.5.1. Pojištění

2.5.2. Zahraniční jezdci / soutěžící

2.6. TRENÉŘI A OŠETŘOVATELÉ

2.7. VETERINÁŘ A KOVÁŘ

2.8. ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA

2.9. POŘADATELÉ

3. ZÁVODY WORKING EQUITATION

3.1. OBECNĚ

3.1.1. National Competition (dále jen NC) - [Národní závody soutěž]

3.1.2. Open Competition (dále jen OC) - [Otevřené á závody soutěž]

3.1.3. International Competition (dále jen IC) - [Mezinárodní závody soutěž]

3.2. KATEGORIE JEZDCŮ

V - JEZDEC S VODIČEM

D – DĚTI

J - JUNIOŘI

S – SENIOR

3.3. SOUTĚŽNÍ TŘÍDY

Z - ZÁKLADNÍ

L - LEHKÁ

S - STŘEDNÍ

P - POKROČILÁ

M – MISTROVSKÁ

3.4. KONĚ

3.4.1. Právní identifikační dokumenty koně

3.4.2. Stáří koně

3.4.3 Výstroj koně

3.4.4 Výstroj koně pro reprezentaci na mezinárodních závodech

3.5. JEZDECKÉ OBLEČENÍ

3.5.1. Jezdecké oblečení pro reprezentaci na mezinárodních závodech

3.6. PRAVIDLA PRO OPRACOVIŠTĚ

3.7. PRAVIDLA PRO KOLBIŠTĚ / OBDÉLNÍK

3.8. CENY

3.9. VETERINÁRNÍ KONTROLA

3.10. STARTOVNÍ LISTINA

3.11. SYSTÉM HODNOCENÍ

3.11.1 SYSTÉM MĚŘENÍ ČASU

3.12. OPRAVY V PROTOKOLU / NEUDĚLENÉ ZNÁMKY

3.13. DŮVODY PRO VYLOUČENÍ

3.13.1. Vyloučení soutěžícího z testu

3.13.2. Důvody pro diskvalifikaci v drezurním testu

3.13.3. Důvody pro diskvalifikaci v testu ovladatelnosti a v testu rychlosti

3.13.4. Pojem Diskvalifikace

3.14. PROTESTY

3.14.1. Protest podaný k Výkonnému výboru

3.14.2. Protest podaný k Hlavnímu rozhodčímu

3.15. DREZURNÍ TEST

3.15.1. Předvádění úloh

3.15.2. Obdélník a jeho okolí

3.15.3. Hodnocení

3.16. TEST OVLADATELNOSTI A RYCHLOSTI

3.16.1. Pozdrav

3.16.2. Kolbiště a jeho okolí

3.16.3. Překážky, start a cíl

3.16.4. Kurz testu a prohlídka

3.16.5. Samotný test

3.16.6. Hodnocení testu

3.16.7.  Překážky

1. Džbán

2. Skok

3. Můstek

4. Různorodý podklad

5. Ohrádka

6. Branka

7. Kavaleta

8. Vyjmutí garrochy

9. Býk

10. Odložení garrochy

11. Slalom

12. Osmička

13. Trojlístek

14. Kelímek

15. Ulička se zvonkem

16. Couvání mezi tyčemi

17. Couvání v osmičce

3.17. TEST S DOBYTKEM

3.17.1. Kolbiště

3.17.2 Specifikace testu

3.17.3. Průběh  testu

3.17.4. Diskvalifikace

3.17.5. Usazování /umisťování stáda

3.17.6. Bezpečnost telat a koní

3.18.  VÝJIMKA Z NÁRODNÍCH PRAVIDEL WE

4. PŘÍLOHY:

4.1. Udidla/ostruhy

4.2. Obdélník

4.3. Jízdárenské zásady

4.4. Žebříček WORKING EQUITATION

4.5. Drezurní úlohy

4.6. Kolbiště pro test s dobytkem pro národní soutěže


1. PŘEDSTAVENÍ DISCIPLÍNY WORKING EQUITATION

Working equitation můžeme přeložit jako tradiční pracovní jezdectví využívající koně pro překonávání překážek a práci s dobytkem.  Cílem je poslušný, obratný, rychlý a všestranně využitelný kůň, perfektně zvládající jak drezuru na obdélníku, tak překonávání rozmanitých překážek nebo práci s dobytkem. Protože práce s koněm v terénu občas vyžaduje jednu ruku volnou, například pro otevření branky, přenesení břemene atp., working equitation též zahrnuje ovládání koně pouze jednou rukou. Soutěže working equitation bývají ukázkovým příkladem etnografické a kulturní přehlídky tradičních krojů a jezdeckého vybavení každé země.

Člověk a kůň mají tvořit harmonickou dvojici, jejichž prezentace je na pohled velmi snadná a lehká. Energie probíhá od zadních nohou koně, přes vyklenutý hřbet a krk a bez odporu proti ruce jezdce. Projevuje elastickým a energickým pohybem koně.

Vnímavý a poslušný kůň reaguje na téměř neviditelné pomůcky elegantního jezdce.

Cíle Czech Society for Working Equitation, spolek:

 • rozvoj Working Equitation jako sportovní disciplíny v ČR
 • rozšiřovat jezdeckou základnu a vysílat jezdce na mezinárodní závody
 • pravidelně vzdělávat jezdce, rozhodčí a trenéry za účelem zvyšování celkové úrovně v ČR
 • organizovat národní i mezinárodní závody na území České republiky

1.1. bod 1.1.- 1.2. ve Stanovách

1.3. World Association for Working Equitation ( WAWE )

Ježdění working equitation přimělo pořádající státy vytvořit jasné směrnice tohoto sportu. Od roku 2004 fungující světová organizace WAWE  zastřešuje, organizuje a rozvíjí tuto disciplínu, od roku 2006 pořádá školení pro mezinárodních rozhodčí, mistrovství světa a Evropy seniorů. WAWE podporuje také rozšiřování této disciplíny  u mladých jezdců - pořádá  ME juniorů. WAWE je uznaná Evropskou jezdeckou federací EEF (European Equestrian Federation) a k tomu momentálně usiluje o vstup do FEI.

Mezinárodní pravidla naleznete na oficiálním webu WAWE https://wawe-official.com/we-rules

2. ORGANIZACE ZÁVODŮ

 1. Personál závodů je ten, který je přímo i nepřímo zapojen v organizaci závodů.
 2. Tento personál je podřízen pravidlům CSWE.
 3. Pořadatel označí vhodným způsobem (například jmenovka, vesta s nápisem) personál závodů, zejména rozhodčí, sekretáře, zapisovatele, komisaře pro opracoviště, pomocníka komisaře pro opracoviště.
 4. Každý, kdo se podílí na organizaci závodů, by měl být vhodně oblečen s ohledem na vykonávanou funkci.

2.1. ORGANIZAČNÍ KOMISE

Organizační komise schvaluje kalendář závodů, specifikaci jednotlivých závodů, připravuje změny Národních pravidel, kontroluje dodržování Národních pravidel, koordinuje činnost pořadatelů a funkcionářů závodů.  Není-li ustanovena nebo neschopna vykonávat svoji činnost, přebírá její činnost Viceprezident pro sport.

2.2. ROZHODČÍ

Rozhodčí hodnotí soutěžící a kontroluje  průběh závodů. Cílem rozhodování je co nejobjektivněji ohodnotit výkon dvojice v daný okamžik, přitom by se mělo respektovat specifikum jednotlivých plemen. Bodové a slovní hodnocení rozhodčích slouží k rozvoji soutěžící dvojice.

 1. Rozhodčí je členem, který se účastnil školení organizovaném CSWE, na základě splněných podmínek byl schválen VV CSWE. Mezinárodní rozhodčí WAWE nemusí být členem CSWE.
 2. Rozhodčí CSWE musí být uveden na aktualizovaném „Seznamu rozhodčích CSWE“ na oficiálních webových stránkách CSWE.
 3. Závody National Competition budou hodnoceny minimálně jedním rozhodčím.
 4. Rozhoduje-li na závodech dle těchto pravidel jeden rozhodčí, je funkce tohoto rozhodčího brána jako funkce hlavního rozhodčího.
 5. Oblečení rozhodčího musí být vždy decentní, důstojné, čisté, upravené, nepoškozené a vhodné pro WE disciplínu. Používaná obuv musí být vhodná k danému oblečení.

2.2.1. Kategorie rozhodčích

 1. kandidát rozhodčí
 • Kandidát rozhodčího musí v roce konání školení dosáhnout věk minimálně 21 let.
 • Zúčastní se drezurního školení s rozhodčím schváleným VV CSWE.
 • Zúčastní se školení testu ovladatelnosti a rychlosti s rozhodčím schváleným VV CSWE.
 • Na žádost kandidáta rozhodčího bude VV CSWE projednáno zařazení do kategorie rozhodčí.

b) rozhodčí

 • Kandidát rozhodčí, kterého schválil VV CSWE.
 • Je oprávněn rozhodovat samostatně závody Open Competition a kategorie Z, S a P National Competition.
 • Zúčastní se povinného doškolování vypsaného VV CSWE.
 • Rozhodčí, který se nezúčastní povinného doškolení, nesmí vykonávat funkci rozhodčího do doby, než absolvuje povinné doškolení. Za splnění předepsaných podmínek je odpovědný každý za svoji osobu.
 • Na žádost rozhodčího bude VV CSWE projednáno zařazení do kategorie národní rozhodčí.

c) národní rozhodčí

 • Národním rozhodčím se může stát rozhodčí, který samostatně rozhodoval min. 5 National Competition závodů.
 • Zúčastní se školení s rozhodčím WAWE schváleným VV CSWE.
 • Rozhodčí, kterého schválil VV CSWE,  je oprávněn rozhodovat všechny kategorie závodů.
 • Zúčastní se povinného doškolování vypsaného VV CSWE.
 • Národní rozhodčí, který se nezúčastní povinného doškolení nesmí vykonávat funkci národního rozhodčího do doby než absolvuje povinné doškolení. Za splnění předepsaných podmínek je odpovědný každý za svoji osobu.

d) mezinárodní rozhodčí

 • Kategorie může být doplněna o podmínky stanovené WAWE.
 • Mezinárodním rozhodčím se může stát Národní rozhodčí, který splní níže uvedené podmínky.
 • Umí anglický jazyk na takové úrovni, aby se mohl zúčastnit  Mezinárodního kurzu pro rozhodčí vypsaným WAWE  a složit potřebné zkoušky.
 • Je jmenován WAWE na pozici Mezinárodní rozhodčí.
 • Účastní se povinného doškolování vypsaného VV CSWE.

2.2.2. Práva a povinnosti rozhodčích

 1. Při výkonu své funkce jsou rozhodčí vždy považováni za spolehlivé a nestranné. Nestrannost jejich rozhodování ani samotná osoba rozhodčího nesmí být během závodů zpochybňována.
 2. Rozhodčí musí být umístěni na vyhrazeném a pohodlném místě tak, aby mohli své povinnosti vykonávat nerušeně a nestranně.
 3. Každý rozhodčí musí mít minimálně jednoho zapisovatele.
 4. Rozhodčí během závodů využívají všech svěřených práv a privilegií a musí respektovat pravidla CSWE.
 5. Hlavní rozhodčí má maximální pravomoci na závodech a je jeho povinností zajistit dodržování platných pravidel.  
 6. Hlavní rozhodčí je kompetentní řešit jakékoli stížnosti soutěžících související se závody, jichž se soutěžící účastní.
 7. Jestliže rozhodčí svoji účast na příslušných závodech přislíbí a dodatečně z vážných důvodů odřekne, je povinen toto neprodleně oznámit pořadateli, organizační komisi a zajistit za sebe náhradu.
 8. Rozhodčí je povinen po dostavení se do místa konání závodů neprodleně navázat kontakt se zástupcem pořadatele závodů.
 9. Rozhodčí je povinen mít během závodů platná Národní pravidla CSWE u sebe.
 10. Rozhodčí před prohlídkou kurzu zkontroluje bezpečnost a parametry překážek. Pokud je překážka shledána nebezpečnou nebo neodpovídá parametrům, má právo ji z testu vyřadit.
 11. Situaci, kdy není zřejmé, zda chybu způsobil startující, nebo k  chybě došlo vlivem zásahu vyšší moci, rozhodne rozhodčí vždy ku prospěchu startujícího.

2.2.3. Rozmístění rozhodčích

 1. Během drezurního testu jsou stoly rozhodčích umístěny ve vzdálenosti dva (2) až pět (5) metrů od okraje obdélníku. Stůl hlavního rozhodčího je umístěn u písmene C. Stoly dalších rozhodčích mohou být rozmístěny u písmen H, M, E a B.
 2. V případě, že není technicky možné umístit hlavního rozhodčího v C, může být stůl hlavního rozhodčího umístěn u jednoho z písmen H, M, E, B. Jsou-li zde další rozhodčí, hlavní rozhodčí musí být viditelně označen napisem Hlavní rozhodčí.
 3. Při testu ovladatelnosti a testu rychlosti musí být rozhodčí umístěni tak, aby dobře viděli na všechny překážky.
 4. Při testu s dobytkem jsou rozhodčí rozmístěni vně arény.

2.2.4. Zakázané role pro rozhodčí

Rozhodčí nesmí v soutěži rozhodovat koně, které vlastní, koně a jezdce, které trénuje častěji než jedenkrát týdně, své blízké rodinné příslušníky.

2.2.5. Výkon funkce rozhodčích

 1. V místě vyhrazeném pro rozhodování se mohou spolu s rozhodčím nacházet pouze osoby jmenované pravidly, jako zapisovatel rozhodčího, viceprezident pro sport jako dozorový orgán, se svolením rozhodčího i kandidát rozhodčí a rozhodčí za účelem praxe. Nikdo z osob nacházejících v blízkosti nesmí ovlivňovat rozhodování rozhodčího.

2.3. SEKRETÁŘI,  ZAPISOVATELÉ

 1. Každé závody musí mít svého sekretáře závodů a zapisovatele výsledků od rozhodčích.
 2. Sekretář závodů je spoluodpovědný za zápis, měření času a ověřování výsledků během testů.
 3. Zapisovatelé mají za úkol asistovat rozhodčím během závodů. Mohou být vybráni buď CSWE nebo pořadatelem nebo být navrženi rozhodčími.
 4. Sekretář závodů: Starší 18-ti let. Při vykonávání svých povinností musí být důvěryhodný a nestranný. Nestrannost jeho rozhodování a samotná osoba sekretáře nesmí být během závodů zpochybňována. Během své činnosti musí dodržovat a prosazovat pravidla CSWE. Během závodů požívá všech svěřených práv a privilegií. Mělo by mu být vyhrazeno vhodné místo tak, aby mohl vykonávat své funkce. Spolupracuje s rozhodčími a přítomnými členy CSWE. Je zodpovědný za uveřejnění a dodržení pořadí, v jakém jezdci nastupují k soutěžím, za oznamování výsledků a za přípravu protokolů pro rozhodčí. Přijímá a zpracovává známky od rozhodčích, připravuje časomíru (pokud je k dispozici) pro test rychlosti a test s dobytkem a z dosažených známek zpracovává konečné výsledky závodů.

2.4. KOMISAŘ PRO OPRACOVIŠTĚ

 1. Komisaře pro  opracoviště vybírá pořadatel závodů.
 2. Komis pro opracoviště starší 18-ti let je nestranná a důvěryhodná osoba. Její nestrannost a důvěryhodnost nesmí být během závodů zpochybňována.
 3. Komisař je umístěn u vchodu do opracoviště nebo u vchodu do kolbiště, obdélníku na pohodlném a vyhrazeném místě tak, aby mohl vykonávat své povinnosti.
 4. Během závodů s komisařem mohou spolupracovat jeden nebo více pomocníků.
 5. Během závodů komisař požívá všech svěřených práv a privilegií.
 6. Komisař pro opracoviště není v žádném případě odpovědný za jednání nebo opomenutí soutěžících.
 7. V pravomoci komisaře pro opracoviště je vykázat z opracoviště každého, kdo svým chováním výrazně omezuje nebo ohrožuje ostatní jezdce a osoby pohybující se na opracovišti.

2.4.1. Povinnosti komisaře pro opracoviště

 1. Koordinovat pohyb soutěžících v opracovišti.
 2. Kontrolovat oblečení a výstroj tak, aby obojí bylo v souladu s předepsanými pravidly pro oblečení a výstroj.
 3. Před startem každého soutěžícího a po ukončení testu ověřovat, zda na koních nejsou stopy krve nebo čerstvá zranění.
 4. Odhalovat použití jakýchkoli nezákonných medikamentů pro koně nebo násilí na koních.
 5. Bránit zanedbávání koní a nesportovnímu chování v průběhu závodů.
 6. Kontrolovat způsobilost koně i jezdce k účasti v soutěži. Kůň je nezpůsobilý k účasti v soutěži v případě, že krvácí, kulhá nebo je jinak viditelně zraněn. Jezdec je k účasti v soutěži nezpůsobilý v případě podezření z utrpení úrazu nebo podezření z požití omamných látek.
 7. Každý přestupek proti pravidlům musí komisař pro opracoviště hlásit hlavnímu rozhodčímu. Rozhodnutí hlavního rozhodčího se musí sdělit soutěžícímu, který se dopustil přestupku.

2.5. JEZDCI / SOUTĚŽÍCÍ

Následující pravidla se týkají všech soutěžících účastnících se závodů, pro které platí tato pravidla.

 1. Každý soutěžící má během závodů právo na odpovídající technické, lidské a sportovní podmínky.
 2. Soutěžící může 30 minut po vyhlášení výsledků dané soutěže požádat o vydání protokolů se známkami. Nezletilí soutěžící musí být zastupováni svými rodiči nebo zákonnými zástupci.
 3. vyškrtnut
 4. Soutěžící závodů National Competition musí být členy CSWE s řádně zaplacenými členskými příspěvky na daný rok.
 5. Soutěžící (nebo jeho zástupce) se před závody musí prezentovat dle pokynů pořadatele a to osobně nebo telefonicky. Přihlášky na danou soutěž musí odeslat pořadateli do data uvedeného v propozicích.
 6. Soutěžící musí respektovat pravidla a přijmout rozhodnutí rozhodčích, komisaře pro opracoviště a sekretáře závodů.
 7. vyškrtnut
 8. vyškrtnut 
 9. Soutěžící mohou být pokutováni dle aktuálního sazebníku CSWE za hrubost ke koni, funkcionářům závodů, či jiným účastníkům závodů, nebo za úmyslné porušování pravidel po napomenutí rozhodčím. Pokuta musí být zaplacena na místě a náleží CSWE. Všechny pokuty, které jsou uloženy na závodech, musí být uvedeny v písemných výsledcích závodů (výsledky předávané Organizační komisi k založení). Nezaplacení pokuty může vést k postihu dle Disciplinárního řádu CSWE. Pokuta se uděluje vždy písemně, se zdůvodněním a podpisem hlavního rozhodčího závodů. Písemné zdůvodnění je vhodné doplnit jmény a podpisy svědků.

2.5.1. Pojištění

Každý soutěžící se účastní závodů výhradně na svou odpovědnost za svoji osobu i svého koně. Je tedy na něm, aby si sjednal odpovídající pojištění. Výslovnou podmínkou účasti na akci schválené CSWE je, že každý vlastník koně, vystavovatel, trenér, soutěžící, na sebe bere rizika plynoucí z účasti a zprošťuje a zbavuje její funkcionáře, organizační a technický personál veškeré zodpovědnosti, kdykoliv a jakkoliv vzniklé, co se týče osobního zranění nebo poškození majetku v důsledku účasti na závodech nebo v prostorách závodů.

2.5.2. Zahraniční jezdci / soutěžící

 1. V rámci mezinárodní spolupráce se za zahraničního soutěžícího považuje každý, kdo má trvalé bydliště mimo Českou republiku a není řádným členem CSWE.
 2. Zahraniční soutěžící účastnící se 1x v kalendářním roce závodů organizovaných podle těchto pravidel nemusí být členem CSWE. Při účasti na mistrovských soutěžích nemá nárok na titul vyplývající z umístění v soutěži.
 3. Zahraniční soutěžící přihlášením na závody souhlasí s těmito pravidly a je na něj nahlíženo jako na jezdce / soutěžícího dle těchto pravidel.  

2.6. TRENÉŘI A OŠETŘOVATELÉ

 1. Každý soutěžící může být k soutěži doprovázen trenérem a ošetřovatelem koně, kteří se mohou pohybovat vně kolbiště, obdélníku.
 2. Trenéři a ošetřovatelé nesmí během soutěže ovlivňovat rozhodování rozhodčího či funkcionářů závodů.

2.7. VETERINÁŘ A KOVÁŘ

Přítomnost Veterinární služby na závodech je dána aktuálními podmínkami Státní veterinární správy. Další podmínky upravuje Veterinární předpis CSWE - je-li vydán.

Kovářská služba nemusí být přítomna závodů, ale musí být zajištěna její rychlá dostupnost.

2.8. ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA  

Organizátor závodů musí zajistit zdravotnický personál, který bude přítomen po celou dobu konání závodů. Zdravotnickým personálem je lékař, sestra, záchranář s potřebnou kvalifikací a vybavením pro poskytnutí první pomoci.

2.9. POŘADATELÉ

 1. Oznámení vypsaných soutěží a následně jejich výsledky se zveřejňují na webových stránkách CSWE, případně v dalších médiích.
 2. Odesláním přihlášky dle pokynů pořadatele a zaplacením startovného přistupuje soutěžící na podmínky pořadatele pro vypsané soutěže. Přihlášky zaslané po termínu nemusí být pořadatelem akceptovány.
 3. Výměna koně uvedeného na přihlášce ve stejné soutěži je z důvodu onemocnění koně možná. Výměna musí být nejpozději dvě (2) hodiny před zahájením soutěže hlášena pořadateli.
 4. Je v pravomoci pořadatele zrušit závody z důvodu vyšší moci či nedostatku startujících předcházející den před konáním závodů. Tuto skutečnost musí však sdělit všem přihlášeným na kontakt uvedený v přihlášce k závodům a pořadatel je povinen vrátit minimálně 50 % zaplaceného startovného přihlášeným dvojicím. V případě zrušení závodů z důvodu vyšší moci po začátku závodů se startovné nevrací.
 5. Výši startovného určuje pořadatel. Výše startovného musí být pro jednotlivé soutěže uvedena v propozicích a nesmí být pořadatelem dodatečně měněna. Pořadatel je oprávněn požadovat zaplacení startovného předem nebo na místě. Při změně v přihláškách ze strany soutěžícího po uzávěrce, může pořadatel požadovat maximálně +50% startovného navíc.
 6. Výsledky soutěže musí být zveřejněny nejpozději 30 minut po ukončení soutěže. Výsledkové listiny podepsané hlavním rozhodčím, kopie protokolů a seznam účastníků soutěží dle přiřazených startovních čísel, jméno jezdce, koně, budou zaslány pořadatelem do jednoho (1) týdne po skončení závodů na email CSWE Organizační komisi. Hlavní rozhodčí obdrží kopii výsledkových listin a kopii seznamu účastníků soutěží. Výsledky soutěží mohou být zveřejněny, započítány do žebříčku a uznány jako kvalifikační jen pokud pořadatel dodá všechny výše uvedené dokumenty.
 7. Výběr startovného nezakládá na povinnosti udělovat věcné nebo finanční ceny. Floty / kokardy musí být udělovány povinně prvním pěti (5) umístěným v soutěži, barvy viz. 3.8 CENY.
 8. Jednotlivec, který prokáže platbu pořadateli neplatným platebním dokladem, může být potrestán dle Disciplinárního řádu.
 9. V propozicích musí být minimálně uvedeno:
 • identifikace pořadatele - sídlo, korespondenční adresa, IČ
 • ředitel závodů - odpovědná osoba pořadatele
 • jména hlavního rozhodčího a dalších rozhodčích, sekretáře závodů, komisaře pro opracoviště
 • přesné místo a čas konání závodů
 • třídy/kategorie soutěží
 • datum a hodina prezentace účastníků, veterinární přejímky a odevzdání potřebných dokumentů
 • předběžný časový rozpis soutěží
 • datum uzávěrky přihlášek
 • způsob placení startovného (složenka, platební převod…)
 • v propozicích a v časovém rozpisu uvádí pořadatel čísla a názvy soutěží
 • rozměry a povrch obdélníku/kolbiště a opracoviště (všech užívaných)
 • jestliže jsou nabízeny finanční dotace, částka za každé umístění musí být uvedena v propozicích

Zvláštní ceny nemusí být na seznamu uvedeny, ale doporučuje se to, neboť se tak zvyšuje atraktivita soutěží.

 1. Pořadatel zašle na email CSWE propozice ke schválení Organizační komisi minimálně šest (6) týdnů před datem konání závodů.
 2. Schválené propozice závodů zašle pořadatel rozhodčímu nejpozději 14 dní před konáním závodů.
 3. Pořadatel má povinnost ověřit si zda všichni startující v NC závodech jsou řádnými členy CSWE. Provede tak do 3 dnů po uzávěrce přihlášek uvedené v rozpise. Ověření provede u člena CSWE pověřeného vedením členské databáze.

3. ZÁVODY WORKING EQUITATION

3.1. OBECNĚ

 1. Závody pořádané na území České republiky, řídící se aktuálními pravidly vydanými organizací Czech Society for Working Equitation, spolek lze považovat za závody disciplíny working equitation.
 2. Všichni účastníci závodů - jezdci, ošetřovatelé, trenéři, majitelé koní, jejich doprovod, návštěvníci a ostatní osoby pohybující v místech určených k pořádání závodu v době pořádání závodu jsou povinni dodržovat všeobecné bezpečnostní předpisy a bezpečnostní nařízení vyplývající z těchto pravidel.
 3. Minimální počet startujících v jedné soutěži je 3.

3.1.1. National Competition (dále jen NC) - [Národní závody soutěž]

 1. Za working equitation závody National Competition je nutno považovat všechny veřejné sportovní akce, které se řídí pravidly CSWE a na kterých se vyhodnocuje pořadí soutěžících, jsou vyhlašovány výsledky, které mohou (ale nemusí) být spojeny s udílením cen. Jezdecké závody musí být zapsány v kalendáři závodů na příslušný rok a schváleny odpovídajícím způsobem. Organizační komise schvaluje pořádání jezdeckých závodů i nezařazených do kalendáře a nebo v mimořádném termínu.
 2. Pořadatelem závodů Working Equitation National Competition musí být  člen CSWE, tuto činnost vykonává vždy k vlastní ekonomické tíži. Za neschválené WE závody je nutno považovat všechny WE závody, které nebyly řádně schváleny a povoleny Organizační komisí.
 3. V předběžných propozicích uvede pořadatel zejména datum, místo a třídy soutěží. Zaslání probíhá elektronickou poštou. Po schválení závodů Organizační komisí uvede Výkonný výbor  propozice na webových stránkách CSWE.
 4. vyškrtnut
 5. Závody NC musí splňovat zejména tyto podmínky:
 • nabízet více než jednu třídu (Základní, Střední, Pokročilá, Mistrovská)
 • soutěže musí rozhodovat alespoň jeden rozhodčí, který má kvalifikaci Rozhodčí CSWE nebo vyšší.
 1. Všechny soutěže konané na NC závodech musí být uvedeny ve výsledcích a zveřejněny na webu CSWE.
 2. V jedné soutěži může startovat jeden jezdec maximálně na třech koních.
 3. Každý účastník závodů NC musí být řádným členem CSWE.
 4. Pouze závody kategorie NC a IC mohou být kvalifikací na Mistrovství ČR .

3.1.2. Open Competition (dále jen OC) - [Otevřené á závody soutěž]

Závody kategorie Open Competition jsou závody řídící se platnými pravidly vydanými CSWE, pro které platí níže uvedená úprava pravidel:

 1. Vypisují se pouze pro třídu Z.
 2. Závody nemusí obsahovat všechny testy.
 3. Nemusí splňovat minimální počet funkcionářů.
 4. Náhrady funkcionářům jsou smluvní.
 5. Nemusí být uděleny žádné věcné nebo finanční ceny.
 6. Musí být uděleny floty/kokardy podle pořadí.
 7. Účastníci mají právo na protokol s výsledky své jízdy.
 8. Výsledky nejsou započítávány do žádného žebříčku.
 9. Závody kategorie OC neslouží jako kvalifikace na Mistrovství ČR.
 10. Musí být nahlášené nejpozději 6 týdnů před konáním závodů Organizační komisi CSWE.
 11. Účastníci nemusí být členy CSWE.
 12. Pro ohraničení drezurního obdélníku je možné použít ležící břevna.
 13. Zrušeno
 14. Překážka 3.16.7.  15.Ulička se zvonkem varianta a), Způsob překonání překážky: Soutěžící se pohybuje v uličce  krokem. Projde uličkou ke zvonku, kde zastaví a zazvoní,  krokem vpřed nebo couváním opustí uličku. Způsob opuštění uličky je vyznačen v plánku testu.
 15. Překážka 3.16.7.   6. Branka, pro dokončení překážky není podmínkou uzavření branky.

3.1.3. International Competition (dále jen IC) - [Mezinárodní závody soutěž]

a) Pro závody soutěže IC platí odstavec 3.1.1. vyjma bodu h)

b) Soutěže IC se řídí anglickou verzí Mezinárodních pravidel WAWE.

c) Není-li vzniklá situace řešena v Mezinárodních pravidlech WAWE, aplikují se k řešení pravidla CSWE.

d) Závody IC musí nabízet minimálně třídu Pokročilá a Mistrovská.

e) Soutěžící, který má trvalé bydliště v České republice a není řádným členem CSWE se smí zúčastnit pouze 1x v kalendářním roce IC závodů organizovaných podle těchto pravidel. Při účasti na mistrovských soutěžích nemá nárok na titul vyplývající z umístění v soutěži.

f) Každý soutěžící přihlášením na závody souhlasí s těmito pravidly a je na něj nahlíženo jako na jezdce/soutěžícího dle těchto pravidel včetně všech důsledků vyplývajících z jejich porušení.

3.2. KATEGORIE JEZDCŮ

V - JEZDEC S VODIČEM

Kategorie bez omezení horní hranice věku je určena dětem od pěti (5) let -  jde o jezdce, kteří v soutěžním roce dovršili minimální věk 5 let. Vodičem musí být osoba starší 18 let.

 • povinná bezpečnostní tříbodová helma s tříbodovým úchytem a bezpečnostní vesta pro všechny jezdce kdykoliv sedí na koni.
 • všichni mladiství do 15 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem rodičů/odpovědné osoby. Písemný souhlas je nutno zaslat pořadateli daných závodů, společně s přihláškou či předat na daných závodech Sekretáři závodů.
 • lze použít překážky dle odstavce 3.16.7. Překážky č.2,3,4,5,11,12,15.

D – DĚTI

Věková kategorie od 6 do 13 let - jde o jezdce, kteří v soutěžním roce dovršili minimální věk 6 let a maximální věk 13 let.

 • povinné vedení koně oběma rukama.
 • povinná bezpečnostní helma s tříbodovým úchytem a bezpečnostní vesta , kdykoliv sedí jezdec na koni.
 • všichni mladiství do 15 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem rodičů/odpovědné osoby. Písemný souhlas je nutno zaslat pořadateli daných závodů společně s přihláškou, či předat na daných závodech Sekretáři závodů.

J - JUNIOŘI

Věková kategorie od 14 do 18 let - jde o jezdce, kteří v soutěžním roce dovršili minimální věk 14 let a maximální věk 18 let.

 • povinné vedení koně oběma rukama ve třídě Z, pro třídy S a P je vedení koně jednou rukou povolené, ale nepovinné
 • povinná bezpečnostní helma s tříbodovým úchytem a do 15 let povinná bezpečnostní vesta, kdykoliv sedí jezdec na koni
 • všichni mladiství do 15 let, mohou startovat pouze s písemným souhlasem rodičů/odpovědné osoby. Písemný souhlas je nutno zaslat pořadateli daných závodů společně s přihláškou, či předat na daných závodech Sekretáři závodů.

S – SENIOR

Věková kategorie pro jezdce  od 19 let, kteří v soutěžním roce dovršili minimální věk 19 let.

 • vedení koně:
 • pro třídu Z povinné vedení koně oběma rukama
 • pro třídu S a P povolené vedení koně jednou rukou, ale nepovinné
 • pro třídu M je povinné vedení koně pouze jednou rukou
 • bezpečnostní helma s tříbodovým úchytem a bezpečnostní vesta není povinná, jen doporučená

3.3. SOUTĚŽNÍ TŘÍDY

Soutěže jsou rozděleny do těchto tříd obtížnosti:

 1. Základní (Z)
 2. Lehká (L)
 3. Střední (S)
 4. Pokročilá (P)
 5. Mistrovská (M)

 1. Všechny třídy jsou otevřeny pro koně všech plemen.
 2. O zařazení do soutěžních tříd rozhoduje jezdec sám, dle schopností svých a svého koně.
 3. Organizační komise na návrh rozhodčích může dvojici doporučit návrat do nižší třídy.
 4. Na jedněch závodech smí dvojice startovat pouze ve dvou po sobě následujících soutěžních třídách.

Z - ZÁKLADNÍ

Pro kategorie: V, D, J, S

 1. Je otevřena pro 3-leté a starší koně.
 2. Povinné vedení koně oběma rukama.
 3. Test ovladatelnosti - základním chodem třídy je klus. Mezi překážkami je povolený cval.
 4. Test rychlosti v této třídě není zařazen.
 5. Uždění: udidla dle přílohy 4.1. těchto pravidel.
 6. Bezudidlová uždění nejsou povolena.dle přílohy 4.1. těchto pravidel.
 7. Ostruhy jsou povoleny. Bič je povolen pouze pro drezurní test a na opracovišti.

L - LEHKÁ

Pro kategorie: D, J, S

 1. Je otevřena pro 4-leté a starší koně.
 2. Povinné vedení koně oběma rukama.
 3. Test ovladatelnosti - základním chodem třídy je cval. Jednoduché změny cvalu  jsou povoleny přes zastavení, přes krok (cval - krok - cval) i přes klus, (cval - klus - cval).
 4. Zařazen Test rychlosti.
 5. Uždění: udidla dle přílohy 4.1. těchto pravidel.
 6. Bezudidlová uždění nejsou povolena.
 7. Ostruhy jsou povoleny. Bič je povolen pouze pro drezurní test a na opracovišti.

S - STŘEDNÍ

Pro kategorie: D, J, S

 1. Je otevřena pro 5-leté a starší koně.
 2. Povolené vedení koně jednou rukou, takto vedení koně nebudou bodově zvýhodněni. V případě špatného vedení koně jednou rukou může být jezdec rozhodčím kdykoliv odkázán na vedení koně oběma rukama.
 3. Uždění: udidla dle přílohy 4.1. těchto pravidel.
 4. Bezudidlová uždění nejsou povolena.
 5. Test ovladatelnosti - základním chodem třídy je cval. V testu ovladatelnosti je povolen pouze krok a cval s jednoduchými či letmými změnami cvalu.
 6. Zařazen Test rychlosti.
 7. Ostruhy jsou povoleny. Bič je povolen pouze pro drezurní test a na opracovišti.

P - POKROČILÁ

Pro kategorie: J, S

 1. Otevřená pro 6-leté a starší koně.
 2. Povolené vedení koně jednou rukou, takto vedení koně nebudou bodově zvýhodněni. V případě špatného vedení koně jednou rukou, může být jezdec rozhodčím kdykoliv odkázán na vedení koně oběma rukama.
 3. Uždění: udidla dle přílohy 4.1. těchto pravidel.
 4. Bezudidlová uždění nejsou povolena.
 5. Test ovladatelnosti - základním chodem třídy je cval. V testu ovladatelnosti je povolen pouze krok a cval s letmými změnami cvalu.
 6. Zařazen Test rychlosti.
 7. Ostruhy jsou povoleny. Bič je povolen pouze na opracovišti.

M – MISTROVSKÁ

Pro kategorie: S

 1. Otevřená pro 7-leté a starší koně.
 2. Je povinné vést koně pouze jednou rukou.
 3. Uždění: udidla dle přílohy 4.1. těchto pravidel.
 4. Bezudidlová uždění nejsou povolena.
 5. Test ovladatelnosti - základním chodem třídy je cval. V testu ovladatelnosti je povolen pouze krok a cval s letmými změnami cvalu.
 6. Zařazen Test rychlosti.
 7. Ostruhy jsou povoleny. Bič není povolen.

3.4. KONĚ

Všude tam, kde se vyskytuje pojem kůň, je nutno jej chápat jako pojem „kůň i pony“.

Každý kůň může startovat v jeden den pouze v pěti (5) jednotlivých testech.

3.4.1. Právní identifikační dokumenty koně

 1. Průkaz koně musí koně doprovázet na všech závodech a musí být připraven k předložení pořadateli závodů. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
 2. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koně má právo provést veterinář závodů nebo  sekretář.
 3. Všichni koně musí mít očkování, vyšetření krve dle platných veterinárních předpisů Státní Veterinární Správy a veterinárního předpisu vydaného CSWE (je-li vydán).

3.4.2. Stáří koně

Na  závodech mohou startovat koně 3-letí a starší, tj. koně, kteří v daném kalendářním roce dosáhli nebo dosáhnou minimálně předepsaného věku dle třídy. Z, S, P, M. Dále nesmí startovat klisny po jejich čtvrtém měsíci březosti nebo klisny, které mají dosud neodstavené hříbě.

3.4.3 Výstroj koně

 1. Jezdci musí respektovat požadavky na výstroj ve všech třídách CSWE.
 2. Sedlo i uždění je povinnou součástí výstroje koně. Vše v odpovídajícím stylu.
 3. Povolená sedla:
 • anglické sedlo drezurní, všestranné, anglické skokové sedlo je povolené, ale není doporučené
 • bezkostrové
 • iberské / španělské / vaquera
 • westernové,

tedy sedla, která svým stylem a standardním používáním vyžadují pro svoji úplnost třmenové řemeny, třmeny a uchycení podbřišníkem. Používání třmenů standardním způsobem  (noha ve třmeni) je povinné.

Nepovolená sedla:

 • dostihová sedla
 • dámská sedla
 • historická sedla
 1. Udidla dle přílohy 4.1. platí kdekoliv v průběhu celých závodů. Výjimkou je dekorování, kde může jezdec použít udidla dle přílohy 4.1.  bez omezení třídy.
 2. Části uzdečky umístěné na hlavě koně musí být z kůže nebo podobného materiálu.
 3. Použití biče dlouhého maximálně 120 cm je specifikováno v bodě 3.3. Soutěžní třídy.  
 4. Použití ostruh je povolené ve všech třídách. Dále dle přílohy 4.1. 
 5. Bezudidlové uždění je povoleno pouze v soutěžích OC třídy Z, v soutěžích NC není povoleno.
 6. Podsedlové dečky jsou povoleny.
 7. Použití poprsníku či podocasníku je povoleno,  
 8. Je zakázáno kdekoliv v průběhu celých závodů použití jakýchkoliv pomocných otěží a martingalů, vyjma lonžování.
 9. Koně mohou mít ochranu uší (čabraku) proti mouchám v decentní barvě odpovídající výstroji.
 10. Výstroj musí být sestavena tak, aby dobře padla a nepůsobila koni bolest či zranění.
 11. Zneužívání jezdeckých pomůcek (zejména ostruh, biče atd.) nebude tolerováno v soutěži, na opracovišti, ani v žádné souvislosti se závody.
 12. Pro ochranu nohou platí následující:
 • Drezurní test – žádné typy chráničů (bandáže, kamaše, zvony) nejsou povoleny.
 • Test ovladatelnosti – chrániče a zvony jsou povoleny.
 • Test rychlosti – chrániče a zvony jsou povoleny.
 • Test s dobytkem – chrániče a zvony jsou povoleny.

3.4.4 Výstroj koně pro reprezentaci na mezinárodních závodech

Uždění: drezurní, barvy černé, hnědé nebo jejich kombinace

Sedlo: anglické drezurní, barvy černé, hnědé nebo jejich kombinace

Podsedlová dečka: drezurní, tmavě modrá, doplněná vlajkou ČR a folklorními prvky

Ochrana uší: použije-li se tak tmavě modrá, bílá, doplněná vlajkou ČR

Chrániče a zvony: barvy černé, tmavě hnědé nebo jejich kombinace

3.5. JEZDECKÉ OBLEČENÍ

 1. Jezdci musí respektovat požadavky na jezdecké oblečení ve všech soutěžních třídách, kdykoliv sedí jezdec na koni.

Jezdecké oblečení musí být přiléhavé, aby se minimalizovalo riziko zachycení o překážku

Pokrývka hlavy: Všichni startující musí mít pokrývku hlavy dle dané kategorie, jezdeckou helmu, klobouk, čepici. Pokud helma jezdci během testu spadne nebo se rozepne, musí ji jezdec ihned zapnout nebo nasadit. Za úpravu nebude nijak penalizován, ale měření času se nezastavuje.

Jezdecké sako, blejzr, vesta – má odpovídat stylu oblečení a výstroje (anglický, westernový, iberský styl).

Košile s dlouhým či krátkým rukávem – barevně bez omezení. bez velkého vzorování ( např. kytičkovaná ), bez volánů a volných částí, doplněná vestou, blejzrem.

Rukavice - nepovinné, barevně bez omezení.

Jezdecké kalhoty - rajtky, pantalony - nejsou povoleny bílé, ostatní barvy bez omezení, bez velkého vzorování ( např. kytičkované ) Jsou povoleny dlouhé kožené nebo látkové chapsy (westernové, španělské).

Jezdecká obuv - vysoké jezdecké boty, jezdecká perka s minichapsy, westernové boty, barevně bez omezení, povolené zdobení a šněrování. Při použití jezdeckých pantalonů nemusí být minichapsy.

 1. U jezdců v kategorii V,D,J je povinná tříbodová jezdecká helma splňující bezpečnostní normy pro jezdecký sport ve všech testech soutěže, během pohybu na opracovišti, kdykoliv sedí jezdec na koni. Pro jezdce starší 18 let je doporučená.
 2. U jezdců do 15 let je povinná bezpečnostní vesta (páteřní chránič) ve všech testech soutěže, během pohybu na opracovišti, kdykoliv sedí jezdec na koni. Pro jezdce starší 15 let je doporučená.
 3. Jezdecké oblečení a vybavení jezdce musí splňovat bezpečnostní parametry pro jezdecký sport.
 4. Při extrémních teplotách může hlavní rozhodčí povolit změnu jezdeckého oblečení. V případě vysokých teplot může být jezdecké oblečení bez saka, vesty. V případě nízkých teplot, nepříznivého počasí může být jezdecké oblečení doplněno o vhodnou bundu, kabát.

3.5.1. Jezdecké oblečení pro reprezentaci na mezinárodních závodech

Pokrývka hlavy: jezdecká helma s převládající černou barvou, klobouk

Jezdecké sako, vesta: barvy černá, tmavě modrá, s folklorními prvky, možné s hnědými doplňky

Košile s dlouhým či krátkým rukávem: barevně bez omezení, bez vzorování

Rukavice: nepovinné, tmavé barvy

Jezdecké kalhoty - rajtky: tmavé barvy bez vzorování

Jezdecká obuv: vysoké jezdecké boty černé, hnědé barvy

3.6. PRAVIDLA PRO OPRACOVIŠTĚ

 1. Opracoviště je určeno pro přípravu jezdce a koně před vstupem na obdélník/kolbiště, platí zde jízdárenské zásady.
 2. Opracoviště je pod dozorem komisaře pro opracoviště.
 3. Všichni soutěžící při pohybu na opracovišti musí respektovat nařízení komisaře pro opracoviště.
 4. Do prostoru opracoviště nemá přístup nikdo kromě trenérů a ošetřovatelů soutěžících.
 5. Opracoviště je určeno pro tichou práci a jezdci nesmí svou jízdou ohrožovat jiné jezdce.
 6. Všichni jezdci se musí chovat korektně, nežádoucí či nadměrné použití ostruh, biče nebo jiných prostředků způsobujících bolest či utrpení koně může být důvodem k potrestání či vyloučení soutěžícího.
 7. Jakékoliv porušení pravidel hlásí komisař hlavnímu rozhodčímu.
 8. Jezdci na opracovišti musí dodržovat bezpečnostní předpisy.

3.7. PRAVIDLA PRO KOLBIŠTĚ / OBDÉLNÍK

Kolbiště / obdélník je prostor vyhrazený pro uskutečnění soutěží. Vstup  na závodní kolbiště / obdélník je povolen jen jezdcům účastnících se daného závodu (v případě kategorie V soutěžní dvojici a vodiči staršímu 18 let), technickému personálu (jejich označení je žádoucí), funkcionářům a odpovědným osobám.

 1. Kolbiště / obdélník je pod dohledem rozhodčích.
 2. Všichni jezdci se musí chovat korektně, nežádoucí či nadměrné použití ostruh, biče nebo jiných prostředků způsobujících bolest či utrpení koně může být důvodem k potrestání či vyloučení soutěžícího.

3.8. CENY

Kokardy / floty budou dekorovány na všech soutěžích National Competition a International Competition. Další ceny jsou na uvážení pořadatele a budou zmíněny v propozicích závodů. Kokardy / floty se udělují prvním pěti (5) v každé soutěži.

Barevné rozlišení:

1. místo: ŽLUTÁ

2. místo: BÍLÁ

3. místo: ČERVENÁ

4. místo: MODRÁ

5. místo: ZELENÁ

6. další místa: FIALOVÁ

3.9. VETERINÁRNÍ KONTROLA

 1. Před soutěží, v průběhu nebo po skončení může být provedena veterinární kontrola, jejímž účelem je zjistit zdravotní stav koně (zejména v případě, kdy vykazuje známky kulhání nebo jiného zranění, které mu může bránit ve výkonu).
 2. Veterinární kontrola může zkontrolovat, zda  očkování a krevní testy odpovídají platným předpisům Státní Veterinární Správy a zda kůň odpovídá popisu ve svém identifikačním průkazu.
 3. Výsledek kontroly sdělí veterinář hlavnímu rozhodčímu a připojí své odborné stanovisko.
 4. V případě zjištěných pochybení nebo nekalých praktik pak podle rozhodnutí hlavního rozhodčího může být kůň (dvojice) vyloučen nebo může být soutěžícímu udělena pokuta dle aktuálního sazebníku CSWE. Tuto skutečnost oznamuje soutěžícímu hlavní rozhodčí nebo jím pověřený funkcionář soutěže.

3.10. STARTOVNÍ LISTINA

Za startovní listinu zodpovídá sekretář závodů.

 1. Pořadí nástupu do první části soutěže (drezurní test) je určeno losem nebo pořadatelem a buď se může dodržovat během všech následujících testů, nebo mohou soutěžící v dalších testech nastupovat v obráceném pořadí aktuálního celkového umístění. Rozhodnutí v této věci je v kompetenci pořadatele.
 2. Pořadí nástupu do soutěže musí být zveřejněno nejpozději jednu (1) hodinu před začátkem soutěže.
 3. Soutěžící má jednu (1) minutu na to, aby po výzvě k nástupu vstoupil do prostoru u obdélníku či do kolbiště, jinak bude vyloučen.
 4. Soutěžící bude vyloučen i v případě, pokud po zaznění zvonce do jedné (1) minuty nezahájí daný test.
 5. Na startovní listině musí být uvedeny minimálně tyto údaje: název závodu, datum, číslo a název soutěže dle propozic, jména rozhodčích dané soutěže, startovní čísla, jména soutěžících jezdců a koní, pořadí startu.

3.11. SYSTÉM HODNOCENÍ

Všechny testy mají svůj systém hodnocení.

 1. V drezurním testu udělují rozhodčí známky za jednotlivé cviky a souhrnné známky dle drezurního protokolu. Připojují k nim poznámky sloužící k dalšímu rozvoji jezdce a koně.
 2. V testu ovladatelnosti udělují rozhodčí známku za každou překonanou překážku a souhrnné známky. Připojují k nim poznámky sloužící k dalšímu rozvoji koně a jezdce.
 3. V testu rychlosti je rozhodující celkový dosažený čas s přičtením penalizací, přičemž vítězem se stává jezdec s nejkratším výsledným časem.
 4. V testu s dobytkem je rozhodující celkový dosažený čas k oddělení označeného telete.  
 5. Rozhodčí hodnotí koně v drezurním testu a testu ovladatelnosti podle následujících kritérií:
 • pravidelnost chodů
 • ochota, tvar a držení těla při překonávání překážek
 • plynulé překonávání překážek
 • provedení letmých přeskoků nebo jejich alternativ u nižších tříd
 • přijímání pomůcek používaných jezdcem
 • přirozené a sebevědomé chování během přístupu k překážkám a při jejich překonávání

 1. Rozhodčí hodnotí jezdce v drezurním testu a testu ovladatelnosti podle následujících kritérií:
 • pozice těla v sedle
 • přesnost vykonávání cviků, figur a překonávání překážek,
 • správné a efektivní používání pomůcek,
 • držení otěží v jedné ruce / obouruč (dle tříd/katogorií)

 1. Koeficienty: Všechny testy mají v celkovém hodnocení stejnou váhu:
 • Drezurní test 1
 • Test ovladatelnosti 1
 • Test rychlosti 1
 • Test s dobytkem 1

 1. Test s dobytkem se započítává do celkového hodnocení jednotlivců.
 2. Soutěžící v každém testu získává výsledné body podle umístění v daném testu podle následujícího klíče: Každý startující získává jeden (1) bod za účast nebyl-li diskvalifikován nebo nevzdal a jeden (1) bod za každého jezdce, kterého porazí. Do poražených se počítají i dvojice, které nastoupily alespoň do jednoho testu a byly diskvalifikovány nebo vzdaly.  Vítěz získává další jeden (1) bod navíc.

Tedy:

 • pro vítěze n+1+1
 • pro všechny ostatní účastníky n+1
 • kde n = počet poražených v daném testu včetně diskvalifikovaných
 1. Soutěžící diskvalifikovaní  v testu neobdrží za tento test žádné body, ale mohou se zúčastnit ostatních testů. Diskvalifikovaná dvojice má po domluvě s rozhodčím možnost dokončit test a dostat protokol.
 2. Soutěžící, kteří odstoupí ze své vůle během dané soutěže z některého testu, nemají nárok na jakékoli umístění a ceny.
 3. V soutěži jednotlivců se do celkového skóre sčítají body za drezurní test, test ovladatelnosti, a test rychlosti a test s dobytkem je-li součástí soutěže. V případě shody celkového skóre u dvou nebo více soutěžících rozhodují o celkovém umístění výsledné body za drezurní test, pokud i poté je shoda, rozhodují výsledné body za test ovladatelnosti.
 4. Při soutěži týmů se do celkového skóre započítává i výsledek testu s dobytkem. Započítány přitom budou pouze tři nejlepší výsledky každého týmu z každého testu na základě procent dosažených v drezurním testu, bodů dosažených v testu ovladatelnosti, výsledného času dosaženého v testu rychlosti a nejrychlejších členů týmu v testu s dobytkem.

3.11.1 SYSTÉM MĚŘENÍ ČASU

 1. Měření času by mělo probíhat pomocí elektronické časomíry. Kromě toho musí být test vždy měřen ručně stopkami. Pokud kdykoli během testu rychlosti elektronická časomíra selže, platí čas naměřený ručně stopkami hlavním rozhodčím nebo sekretářem. Nemá-li pořadatel k dispozici elektronickou časomíru, měří se čas ručně stopkami a to nejméně dvěma nezávislými měřeními (hlavní rozhodčí, rozhodčí, sekretář závodů, zapisovatel). Stopkami se rozumí měřící zařízení k tomu určené. Zařízení nepovolená pro účely měření času jsou např. mobilní telefony, tablety.

3.12. OPRAVY V PROTOKOLU / NEUDĚLENÉ ZNÁMKY

 1. Všechny dodatky a opravy provedené rozhodčím v jeho protokolu musí být daným rozhodčím parafovány. Pokud k tomu nedojde, nemůže sekretář soutěže spornou známku zveřejnit, dokud není potvrzena rozhodčím, který ji udělil.
 2. Pokud některá známka na protokolu chybí, udělí ji sekretář soutěže jako průměr známek ostatních rozhodčích zaokrouhlený na celé číslo.
 3. Pro udělení známky nula (0) musí dojít k jednomyslné shodě mezi rozhodčími.

3.13. DŮVODY PRO VYLOUČENÍ

Pokud pojme hlavní rozhodčí podezření, že se na těle koně vyskytuje čerstvá krev, má právo jezdce kdykoliv v průběhu testu zastavit a zkontrolovat koně zda kůň nekrvácí. Nepotvrdí-li rozhodčí na koni čerstvou krev, může soutěžící v testu pokračovat z místa zastavení.

3.13.1. Vyloučení soutěžícího z testu

 1. Zdržení více než jednu (1) minutu od výzvy k nástupu do kolbište / obdélníku.
 2. Vstup do kolbiště / obdélníku před výzvou k nástupu.
 3. Neprojetí startu během jedné (1) minuty od signalizace startu zvoncem.
 4. Vynechání pozdravu rozhodčích kromě případu, kdy se rozhodčí vzdají práva na pozdrav.
 5. Opustí-li kůň obdélník / kolbiště v průběhu testu všemi čtyřmi končetinami.
 6. Neposlušnosti koně, která znemožňuje pokračovat v testu trvající déle než 20 sekund.
 7. Objeví-li se krev na koni po použití udidla nebo ostruh nebo kvůli neléčenému zranění.
 8. Při kulhání koně.
 9. Hrubé chování jezdce ke koni.
 10. Porušení pravidel týkajících se oblečení nebo výstroje jezdce či koně.
 11. Pád jezdce z koně nebo pád koně. Za pád jezdce z koně se považuje situace, kdy se jezdec nedobrovolně odpoutal od svého koně a ztratil nad ním kontrolu. Za pád koně se považuje, dotkne-li se jeho plec a kyčle země nebo překážky a země.
 12. Jakákoli vnější pomoc, výjimkou je podání dioptrických brýlí při pádu brýlí v kolbišti.
 13. Nedodržení časového limitu při obhlídce kurzu.
 14. V případě přehnaných požadavků na koně nebo jezdce nebo nebezpečné situace může rozhodčí kdykoli přerušit jízdu a soutěžícího vyřadit.
 15. Při testu s telaty soutěžícího vyřadit v případě záměrného a vědomého násilného jednání vůči koni nebo dobytku.
 16. Změna ruky, kterou začal jezdec pracovat na první překážce, kde použil pro vedení koně jednu ruku. Vyloučení neplatí pro třídy Z a S. V těchto třídách bude penalizace pět (5) trestných bodů (na konci protokolu)
 17. Změna ruky při vedení koně jednou rukou.
 18. Úprava otěží při vedení koně jednou rukou delší než 3 sekundy 5 sekund.  
 19. Úprava otěží při vedení koně jednou rukou před vedoucí rukou.            

3.13.2. Důvody pro diskvalifikaci v drezurním testu

 1. Platí odstavec 3.13.1. Vyloučení soutěžícího z testu.
 2. Neschopnost provést cviky a figury v předepsaném pořadí.
 3. Třetí omyl  jezdce.

3.13.3. Důvody pro diskvalifikaci v testu ovladatelnosti a v testu rychlosti

 1. Platí odstavec 3.13.1. Vyloučení soutěžícího z testu.
 2. Zahájení jakéhokoli testu bez povolení ke startu daného hlavním rozhodčím. (Správné pořadí: Vjezd do arény, pozdrav rozhodčím, po zaznění zvonce do jedné (1) minuty zahájení testu / průjezd startem.)
 3. Neopravená chyba
 4. Nedokončení překážky
 5. Neprojetí startem (při zahájení) nebo cílem (při ukončení).
 6. Průjezd startem nebo cílem během (před dokončením) testu.
 7. Zničení dosud neprojeté překážky včetně její dekorace, čísla a vstupních či výstupních značek.
 8. Třetí pád garrochy.
 9. Nepřekonání překážky po třetí (3) opravě pro třídu Z,L a S a po jedné (1) opravě pro třídu P a M. (Soutěžící může pokračovat v následujících testech.)
 10. Ukazování překážky koni před startem a dotýkání se překážky před zahájením testu.
 11. Projetí nepřekonané překážky.
 12. Úmyslné shození či poškození překážky.

3.13.4. Pojem Diskvalifikace

Do pojmu diskvalifikace se pro výpočet a uvedení do výsledků chápe i situace:

 • jezdec vzdá v průběhu testu
 • jezdec nenastoupí k testu

Soutěžící, kteří splnili podmínky pro okamžité vyřazení z testu, budou o tomto informováni hlavním rozhodčím po okamžitém zazvonění zvoncem. Mají ale právo jízdu dokončit po domluvě s hlavním rozhodčím a mají právo na protokol s výsledky své jízdy.

3.14. PROTESTY

3.14.1. Protest podaný k Výkonnému výboru

 1. Protest  je možné podat proti osobě nebo subjektu vykonávajících jakoukoliv funkci na závodech např. pro nedodržení Stanov, Národních pravidel CSWE, porušení společných zásad chování, slušnosti, standardů sportovního chování, ať už v průběhu nebo v souvislosti se závody nebo kdykoliv jindy.
 2. Není-li uvedeno jinak, protest musí být podaný před koncem období pravomoci orgánu, který má kompetence k projednání příslušného protestu. To platí i v případě, že osoba nebo subjekt podávající protest není přítomna na závodech. Příslušný orgán nemá pravomoc vyslechnout protest předtím, než je složený požadovaný poplatek.
 3. Protest může podat člen CSWE.
 4. Protest týkající se záležitostí, ke kterým nedošlo přímo v průběhu závodů, nejsou v přímé souvislosti se závody a které nebyly před ukončením závodů známé, musí být podány Výkonnému výboru CSWE. Takové protesty musí být podány nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po skončení závodů. Případ se považuje za přímo související se závody, pokud k němu dojde během cesty na závody nebo po příjezdu.

3.14.2. Protest podaný k Hlavnímu rozhodčímu

 1. Protest může podat účastník závodů, oficiální funkcionář. Protesty týkající se týrání koní může podat jakákoliv osoba.
 2. Zrušeno
 3. Zrušeno
 4. Zrušeno
 1. Protest týkající se způsobilosti účasti jezdce nebo koně na daných závodech, nebo podmínek kolbiště, obdélníku, opracoviště, musí být podány nejpozději  třicet (30)  minut před zahájením dané soutěže.
 2. Protest týkající se překážek, plánku, délky kurzu pro test ovladatelnosti nebo test rychlosti musí být podány nejpozději 15 (patnáct) minut před začátkem soutěže. Po podání protestu se případná probíhající prohlídka přeruší a vyčká se na rozhodnutí hlavního rozhodčího. Pokud protest není uznán, pokračuje se v započaté prohlídce s ohledem na dodržení celkového minimálního času pro prohlídku. Pokud je protest uznán a dojde ke změnám v kolbišti, musí mít všichni startující dané soutěže možnost se se změnou seznámit při opakované prohlídce pro kterou platí bod 3.16.4. Kurz testu a prohlídka.
 3. Protest týkající se nesrovnalostí nebo incidentů během soutěže nebo výsledků soutěže musí být podán nejpozději do 60 (šedesáti) minut po vyhlášení výsledků příslušné soutěže.
 4. Všechny protesty musí být podané v písemné formě, podepsané oprávněnou osobou.
 5. Protest převezme Hlavní rozhodčí nebo Sekretář závodů, zaznamená čas převzetí a převzetí poplatku. V případě, že existují podpůrné důkazy, včetně jmen svědků, měly by tyto být přiložené.
 6. Protest uplatňovaný u Hlavního rozhodčího musí být předložen ve stanovené lhůtě Hlavnímu  rozhodčímu.
 7. K písemnému protestu je nutné připojit poplatek dle platného sazebníku vydaného výkonným výborem CSWE (www.cswe.cz/dokumenty/). Pokud je protest uznán za oprávněný, poplatek bude vrácen. Pokud je protest zamítnut, poplatek se nevrací.
 8. Poplatek za  protest náleží CSWE.
 9. Každý, kdo podá protest, má právo obdržet na svůj protest písemnou odpověď.
 10. Zprávu o přijetí, řešení a výsledku podaného protestu, kopií podaného protestu zašle hlavní rozhodčí na hlavní email CSWE do 1 týdne po skončení závodů. Originální dokumenty uchová hlavní rozhodčí u sebe.
 11. Nevrácený poplatek dle platného sazebníku za protest zašle hlavní rozhodčí na účet CSWE do 1 týdne po skončení závodů.

3.15. DREZURNÍ TEST

3.15.1. Předvádění úloh

 1. V drezurním testu je pro každou třídu stanovena specifická sekvence cviků a figur. Tyto cviky a figury se ve všech třídách/kategoriích jezdí zpaměti, pokud není v propozicích uvedeno jinak.
 2. Drezurní test se skládá z předem daného počtu cviků, které musí být jezdci povinně předvedeny podle pořadí definovaném v příslušném protokolu drezurního testu pro danou úlohu. Protokoly drezurního testu pro každou třídu a příslušné koeficienty pro každý cvik a figuru jsou definovány v příloze těchto pravidel - Drezurní úlohy.
 3. Každý omyl má za následek stržení čtyř (4) bodů za první omyl, šesti (6) bodů za druhý omyl. Třetí omyl znamená vyloučení jezdce z drezurního testu.

Pokud dojde k omylu, rozhodčí v C zazvoní na zvonec, a upozorní soutěžícího na omyl. Soutěžící musí opakovat test podle protokolu od bodu, kde došlo k omylu.

 1. Čas u volných sestav, který je stanoven na maximálně 10   minut, se začne měřit v okamžiku, kdy jezdec  po vjezdu do obdélníku poprvé pozdraví rozhodčí. Konec testu odpovídá závěrečnému pozdravu rozhodčím. 
 2. Dvojí zazvonění během testu signalizuje třicet (30) vteřin zbývajících do konce časového limitu testu. Druhé dvojité zazvonění signalizuje, že časový limit testu vypršel. Po vypršení časového limitu rozhodčí neudělují žádné známky za prováděné cviky.
 3. Odpovědnost za hlídání času a zvonec má rozhodčí v C. 
 4. Rozhodčí v C musí mít k dispozici zvonec, kterým signalizuje začátek každého drezurního testu, každý omyl a konec doby vymezené pro každý drezurní test.
 5. Test končí pozdravem rozhodčím.
 6. Povolení soutěžícímu vstoupit do obdélníku uděluje rozhodčí v C zazvoněním na zvonec.
 7. Jakýkoli komentář nebo informace o jezdci či koni musí zaznít během doby před testem, nikoli během testu samotného.
 8. Jezdcům se doporučuje, aby svá vystoupení doprovodili vhodnou hudbou, kterou předají pořadatelům (dle specifikace pořadatele např. na Flash discích, elektronickou poštou) připravenou tak, aby hudba začala hrát okamžitě po spuštění přehrávače. Soutěžící dá zdvižením ruky před vstupem do obdélníku signál, že se má hudba spustit. Pokud soutěžící neposkytne vlastní hudbu, přidělí mu pořadatel skladbu podle vlastního uvážení. Tuto skutečnost může pořadatel vyžadovat a uvést v přihlášce. Dvojice, která bude mít drezurní úlohu vhodně doplněnou vlastní hudbou, bude zvýhodněna a tato skutečnost se projeví ve známce za prezentaci dvojice.
 9. Po každém testu a poté, kdy každý rozhodčí udělí své známky, jsou protokoly předány sekretáři ke spočítání výsledků a celkového skóre.
 10. Výsledky každého soutěžícího jsou zveřejněny na výsledkové tabuli, případně komunikačním systémem.

3.15.2. Obdélník a jeho okolí

 1. Obdélník, v němž drezurní test probíhá, musí mít rovný povrch bez kamenů, přednostně z písku vhodného pro jezdecké sporty. Povrch může být i travnatý, pokud není příliš tvrdý nebo kluzký. Povrch obdélníku musí být uveden v propozicích závodu.
 2. Vnitřní rozměry obdélníku jsou stanoveny šířka 20 m délka 40 m. Okraje obdélníku jsou vyznačeny pevným okrajem o maximální výšce 30 cm.
 3. Pokud test probíhá v kryté jízdárně, mohou být okraje obdélníku shodné se stěnami jízdárny.
 4. Vjezd do obdélníku musí být minimálně dva (2) metry široký a umístěný uprostřed jedné z kratších stran obdélníku naproti místu, kde sedí rozhodčí v C. Neumožňují-li technické podmínky vjezd do obdélníku z krátké strany, startuje se z obdélníku.
 5. Vjezd do obdélníku není povinné uzavírat. Ve vjezdu se za ohraničení obdélníku považuje prodloužená linie pevného okraje.
 6. Rozhodčí musí být rozmístěni podle článku 2.2.3.
 7. Obdélník, kolbiště, opracoviště, koňské boxy a parkoviště přívěsů pro koně by měly být propojeny komunikačním systémem.
 8. Diváci musí být umístěni ve vzdálenosti nejméně dva (2) metry od obdélníku. Neplatí pro krytou jízdárnu kde jsou okraje obdélníku shodné se stěnami jízdárny.
 9. Opracoviště se musí nacházet minimálně pět (5) metrů od obdélníku,  z hlediska povrchu se mu musí co nejvíce podobat.
 10. Pro všechny kategorie musí být obdélník vybaven písmeny podle schématu v příloze těchto pravidel. Písmena jsou umístěna vně ohraničení obdélníku v maximální vzdálenosti 50 cm vždy tak, aby nemohlo dojít k zachycení písmene projíždějícím koněm, jezdcem.

3.15.3. Hodnocení

 1. V drezurním testu jsou všechny cviky rozhodčími známkovány udělením bodů zapsaných do protokolů jednotlivých drezurních úloh.
 2. Cviky jsou známkovány body od nuly (0) do desíti (10) s možností použití hodnocení půl bodu podle následující škály:
 • 10 vynikající
 • 9 velmi dobře
 • 8 dobře
 • 7 dosti dobře
 • 6 uspokojivě
 • 5 dostatečně
 • 4 sotva dostatečně
 • 3 téměř špatně
 • 2 špatně
 • 1 velmi špatně
 • 0 nepředvedeno
 1. Známky 5 a nižší je třeba doplnit komentářem, z jakého důvodů je udělena tato nízká známka.
 2. Po skončení předvedení úlohy se udělují souhrnné známky za chody, kmih, poslušnost, sed jezdce a prezentaci dvojice, a násobí se koeficientem 1 nebo 2, dle protokolu.
 3. Trestné body musí být odečteny od celkového dosaženého počtu bodů. Trestné body kromě omylů může soutěžící získat:
 • soutěžícím není dovoleno používat k ovládání koně hlas, pokaždé když uslyší rozhodčí pokyn koni hlasem -2 body
 • vjezd do obdélníku s kamašemi, bandážemi nebo zvony -2 body
 • ve třídách Z, L, S  při výměně vedoucí ruky na překážkách -5 bodů
 1. V případě rovnosti bodů rozhodne o lepším umístění vyšší součet souhrnných známek, jestliže i tento součet je stejný, rozhoduje vyšší známka za 1.) čistota chodů, je- li shodné, rozhoduje známka za  2.) Kmih, jsou-li shodné rozhoduje známka za 3.) Poslušnost a prostupnost, jsou-li shodné, rozhoduje známka za   4.) Sed jezdce, jsou-li shodné rozhoduje známka za 5.) Prezentace dvojice
 2. Soutěžící mohou při vedení koně jednou rukou použít kteroukoli ruku k držení otěží, ale nemohou ji během jízdy měnit. Případná úprava otěží volnou rukou nesmí trvat déle než 3 vteřiny .

       Velmi častá úprava, příliš dlouhá úprava.

 • Drezurní test - 5 bodů z celkové známky.

3.16. TEST OVLADATELNOSTI A RYCHLOSTI

Cílem testu ovladatelnosti je prověřit schopnost koně a jezdce klidně, přesně, elegantně a pravidelně překonávat překážky, které napodobují obtíže, s nimiž se lze setkat v terénu.

Cílem testu rychlosti je prokázat koordinaci a předvídavost jezdce, prostupnost, rychlost, pozornost a dovednosti koně. Překážky jsou překonávány největší možnou rychlostí.

3.16.1. Pozdrav

 1. Všechny testy začínají a končí pozdravem rozhodčích, pokud se rozhodčí práva na pozdrav nevzdají.
 2. Jezdec zdraví rozhodčí po vjezdu do arény před začátkem testu.
 3. Při pozdravu musí jezdec držet otěže v jedné (1) ruce.
 4. Při pozdravu kůň vždy stojí. Jezdci – muži zdraví sejmutím pokrývky hlavy rukou, pokud pokrývka hlavy neumožní snadné a bezpečné sejmutí a opětovné nasazení, zdraví lehkou úklonou hlavy a gestem ruky. Pokrývku hlavy smí jezdec sejmout při pozdravu rozhodčí, při dekorování, během hymny a při čestném kole. Vždy tak činí na vlastní zodpovědnost. Bezpečnostní přilbu  jezdci z hlavy nesnímají.

3.16.2. Kolbiště a jeho okolí

 1. Jezdí se v hale či na venkovním kolbišti. Musí mít rovný povrch bez kamenů, přednostně z písku vhodného pro jezdecké sporty. Povrch může být i travnatý, neměl by být příliš tvrdý a kluzký.
 2. Mezinárodní pravidla nařizují minimální rozměr kolbiště 30 x 70m. Národní pravidla CSWE povolují kolbiště s minimálními rozměry 20 x 40m,  ohraničené bezpečnostním prvkem,  například zábradlím, páskou, stěnou  výšky  50 až 150 cm.
 3. Pokud test probíhá v kryté jízdárně, mohou být okraje kolbiště shodné se stěnami jízdárny.
 4. Vstup do kolbiště musí být minimálně dva (2) metry široký a může být umístěn kdekoli po obvodu kolbiště.
 5. Vstup do kolbiště nemusí být uzavíratelný.
 6. Kurz se skládá z překážek. Překážky jsou umístěny uvnitř kolbiště a jsou definovány v odstavci 3.16.3. a 3.16.7. Překážky
 7. Rozhodčí musí být rozmístěni podle článku 2.2.3.
 8. Kolbiště, opracoviště, koňské boxy a parkoviště přívěsů pro koně by měly být propojeny komunikačním systémem.
 9. Diváci musí být umístěni v bezpečné vzdálenosti od kolbiště.  
 10. Opracoviště se musí nacházet minimálně pět (5) metrů od kolbiště,  z hlediska povrchu se mu musí co nejvíce podobat.

3.16.3. Překážky, start a cíl

 1. Překážkou se míní umělá obtíž, která musí být jezdcem překonána a vyřešena.
 2. Všechny překážky jsou číslovány podle pořadí v kurzu, v němž musí být překonány. Číslo překážky je umístěno po pravé straně překážky u jejího vstupu, nejlépe tak, aby bylo vidět z předchozí překážky. Některé překážky mohou být označeny značkami (např. praporky, kužely), červenými po pravé ruce jezdce, bílými po levé ruce jezdce.
 3. Pro překonání překážky musí jezdec:
 • projet překážku ve správném směru, u překážek označených značkami projet správným směrem mezi dvěma vstupními značkami.
 • provést a dokončit předepsaný technický manévr na překážce
 • opustit překážku ve správném směru, u překážek označených značkami vyjet z překážky mezi dvěma výstupními značkami
 1. Každá překážka má stanovený způsob projetí a překonání, které se musí přesně dodržet.
 2. Start a cíl jsou  určeny značkami. Mohou být navíc také označeny písmeny S („Start“) a C („Cíl“).
 3. Překážky mohou být vytvořeny z různých materiálů, za použití různých barev, a odlišně vyzdobeny. Vždy však musí být zajištěna bezpečnost, obvyklá obtížnost a dobrá viditelnost práce koně a jezdce ze strany rozhodčích.

3.16.4. Kurz testu a prohlídka

 1. Kurzy pro testy nejsou dané pravidly, pro každou soutěž je vypisuje rozhodčí nebo pořadatel dle odstavce 3.16.7. Překážky.
 2. Pořadatel předá hlavnímu rozhodčímu kolbiště s překážkami. Hlavní rozhodčí po převzetí kolbiště schválí vyhlášení začátku prohlídky.
 3. Po vyhlášení prohlídky se v kolbišti nesmí nic upravovat nebo měnit.
 4. Před zahájením testu si mohou soutěžící projít dráhu, aby zjistili obtížnost kurzu a jednotlivých překážek. Pro startující jezdce a jejich trenéry bude kurz zpřístupněn nejméně na patnáct (15) minut, nejpozději 30 minut před zahájením soutěže. Hlavní rozhodčí, sekretář nebo hlasatel soutěže oznámí otevření a uzavření kolbiště pro prohlídku zvoncem a ústně. Hlavní rozhodčí musí být po dobu prohlídky k dispozici v kolbišti, aby mohl odpovídat na dotazy soutěžících. Ve třídách Z, L, S  projde rozhodčí dráhu přímo s jezdci a ujasní požadavky na projetí konkrétního kurzu.
 5. Po uzavření kolbiště jej musí všichni soutěžící neprodleně opustit. Pokud soutěžící ani po prvním (1.) upozornění rozhodčích neopustí kolbiště po jeho uzavření, bude druhé (2.) upozornění znamenat jeho vyloučení z testu.

3.16.5. Samotný test

 1. Stav a správné umístění překážek a jejich částí si musí sám jezdec zkontrolovat po vjezdu do kolbiště. Před začátkem testu může jezdec požádat personál soutěže o úpravu, která nezmění charakter překážky. Nastavení pozice garrochy pro vyjmutí si jezdec zkontroluje, a může požádat personál na kolbišti o úpravu. 
 2. Rozhodčí signalizuje zahájení každého testu zvoncem. Po zaznění zvonce má soutěžící jednu (1) minutu na zahájení testu.
 3. Základním chodem koně v průběhu celého testu je:
 • ve třídě Z klus: Nejlépe je hodnocen dobře vysezený pravidelný pracovní klus. Lehký klus je povolen, při jeho použití by měl jezdec při změnách směru přesedat.
 • ve třídě L, S, P, M shromážděný cval: Jakékoli ukázání klusu je negativně hodnoceno. Kůň by měl vždy cválat na správnou nohu. Ve třídě L a S se může jezdec rozhodnout, zda předvede jednoduchou změnu cvalu nebo letmý přeskok. Může během jednoho testu předvést obojí, ale pouze na různých překážkách, jakmile začne překonávat překážku jedním způsobem, neměl by již způsob provedení změny směru na této překážce měnit. Ve třídě P a M předvádí soutěžící při změně směru pouze letmé přeskoky.
 • Zvolený chod mezi překážkami je třeba dodržet během celého testu.
 1. Ideální provedení jednoduché změny cvalu je plynule navazující cval -> zastavení -> cval. Jednoduchá změna cvalu může být provedena také jako cval -> krok (1-3 kroky) -> cval, čím méně kroků v předvedení cviku, tím lepší hodnocení. Ve třídě L je povoleno i provedení jednoduché změny cvalu přes klus, tedy cval - klus - cval. Nejhůře hodnoceno bude provedení, kde se ukáží všechny chody koně.
 2. Pro třídu Z, L, S platí, že nepřekonaná překážka v testu znamená možnost tří (3) oprav překážky, pokud ani po třech opravách není dvojice schopna danou překážku překonat je z tohoto testu vyloučena, může však pokračovat v následujících testech.
 3. Pro třídu P a M platí, že nepřekonaná překážka v testu ovladatelnosti/rychlosti znamená možnost jedné (1) opravy překážky, pokud po následné opravě není dvojice schopna danou překážku překonat, je z tohoto testu vyloučena, může však pokračovat v následujících testech.
 4. Pokud je dvojice vyloučena, může rozhodčí povolit dokončení testu z tréninkových důvodů (neplatí pokud byla dvojice vyloučena za pád jezdce nebo koně).
 5.  Soutěžící mohou při vedení koně jednou rukou použít kteroukoli ruku k držení otěží, ale nemohou ji během testu změnit. Případná úprava otěží volnou rukou může být provedena nejdéle po dobu  3 sekund, nikdy nesmí být provedena před vedoucí rukou

      Velmi častá úprava, příliš dlouhá úprava.

 • test ovladatelnosti  - 5 bodů z celkové známky.
 • test rychlosti +5 vteřin
 1.  Soutěžící mohou pro práci na překážkách využít pouze tu ruku, kterou pracovali na první překážce, kde použili pro vedení koně jednu ruku.

3.16.6. Hodnocení testu

 1. Pro hodnocení testu ovladatelnosti se použijí známky dle bodu 3.15.3. b) a souhrnné známky dle bodu d).
 2. Při testu není soutěžícím dovoleno používat k ovládání koně hlas. Soutěžící, kteří použijí během testu svůj hlas pro jakékoliv řízení koně, budou penalizováni odečtením dvou (2) bodů v testu ovladatelnosti a přičtením 2s v testu rychlosti za každé takové použití hlasu.
 3. Rozhodčí ohodnotí překážku, jakmile je překonána. Oprava překonané překážky již nemění známku.
 4. Projetí ještě nepřekonané překážky dříve, než je určeno kurzem testu, vede okamžitě k vyloučení dvojice. Je možné projet skrz již překonanou překážku (např. mezi tyčemi slalomu, barely, ...).

3.16.7.  Překážky

Popis překážek pro test ovladatelnost a rychlosti.

 1. Překážky je nutné vždy postavit tak, aby je mohli projet všichni jezdci bez ohledu na to, v které ruce drží otěže.
 2. Některé překážky je možné využít v jednom testu dvakrát (např. překonání můstku nebo skoku nejprve z jedné strany, pak z druhé strany) nebo využít v jednom testu více variant jedné překážky (jednoduchý i paralelní slalom).
 3. Dojde-li během překonávání těchto překážek k jejich poboření nebo pádu tak, že je nelze dokončit, musí jezdec (s ohledem na své fyzické schopnosti) uvést překážku bez cizí pomoci do stavu aby ji mohl dokončit. Během celého testu ovladatelnosti se hodnotí pravidelnost a plynulost překonávání překážek i pohybu mezi nimi, jistota koně a jeho ochota spolupracovat, způsob a kvalita provedení změn směrů, udílení pomůcek jezdcem, takt, uvolnění, přilnutí, kmih, celkový dojem a ve vyšších třídách i narovnání a shromáždění. V okamžiku překonávání překážky zůstává kůň shromážděný a na otěži.
 4. Hlavní rozhodčí může povolit otevření linii (průjezd) překážek na malém kolbišti, a to u překážek, které to svojí povahou umožní. např. varianta A,B,C u vyjmutí garrochy, býka, odložení garrochy, slalomu, osmičky, trojlístku.  
1. Džbán

Popis překážky:

Překážku tvoří stolek s vhodnou výškou (výška stolu 1 - 1,3m). Na něm stojí džbán (nádoba s uchem) naplněný vodou či pískem, měl by stabilně zůstat stát na stole i při větším větru. V testu ovladatelnosti je tato překážka obvykle překážkou závěrečnou. V testu rychlosti se překážka vynechává.

Způsob překonání překážky:

Soutěžící k překážce přistupuje krokem nebo cvalem (pokud je stolek po pravé ruce, přijíždí pravým cvalem, pokud po levé straně, tak levým), provede přechod do zastavení těsně u stolu. Uchopí džbán, zvedne jej nad hlavu do natažené ruky, položí zpět na stůl a pokračuje v testu předepsaným chodem. U vyšších tříd může jezdec vylít vodu na zem nebo na nehybného koně, aby předvedl odolnost koně a jeho důvěru v jezdce. Během zvedání džbánu a jeho položení zpět by měl kůň stát nehnutě.

Hodnocení překážky

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud jezdec není schopen uchopit a zvednout džbánek nad hlavu nebo pokud po pádu nevrátí džbánek zpět na stolek.

Hodnocení v testu ovladatelnosti:

Hodnotí se způsob, jakým kůň přistoupí a zůstává stát u desky stolu, aniž by vykazoval jakékoliv známky strachu, a jak kůň důvěřuje jezdci během manipulace se džbánem (včetně vylévání vody u vyšších kategorií). Jezdec zastaví tak aby by měl koleno na úrovni džbánu. Džbán při umístění zpět na stolek musí zůstat stát. Jezdec bude hůře hodnocen, pokud kůň narazí do stolu, dojde k převrhnutí džbánu nebo (u vyšších tříd) pokud kůň negativně zareaguje na vylévanou vodu.

2. Skok

Popis překážky:

Překážka je tvořena břevnem umístěným na stojanech minimálně jeden metr vysokých. Výška překážky dle třídy - Z, L: 25-40 cm třída S: 35-50cm, třída P a M: 35-60cm. Ideálně je břevno umístěno nad balíky slámy.

Způsob překonání překážky:

Kůň by se měl plynule přiblížit k překážce, překonat ji a pokračovat dál ve stejném rytmu. Shodí-li soutěžící překážku před jejím překonáním, personál závodů zajistí opravu překážky.

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou v případě odmítnutí koně jít přes překážku nebo objetí překážky. Soutěžící může překážku opravit (dle třídy) novým nájezdem a korektním překonáním překážky.

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V testu ovladatelnosti se hodnotí plynulost pohybu, tempo a chování koně během nájezdu, překonávání překážky i odjezdu. Také se hodnotí klid dvojice, schopnost jezdce přizpůsobit se pohybu koně a používání pomůcek. Ve třídě Z není negativně hodnoceno několik cvalových skoků před a za překážkou. Shození nebo dotyk překážky snižuje hodnocení.

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za pád břevna nebo jiné poškození překážky pět (5) trestných vteřin.

3. Můstek

Popis překážky:

Překážka se skládá z dřevěného můstku, který má šířku min.1,5 m a délku 3-4 m s nejvyšší částí min. 20 cm nad zemí. Můstek může mít zábradlí či jiné ohraničení vysoké min. 60 cm. Povrch nesmí být kluzký. Překážka by měla být vyrobena z dostatečně pevného materiálu, a to takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení koně ani jezdce. Překážka má jasně vymezený začátek i konec. Začátek a konec překážky musí být zřetelně označen značkami, a to ve vzdálenosti min. 1,5 m a max. 2 m od okraje můstku.

Způsob překonání překážky a požadovaný chod:

V testu ovladatelnosti je ve všech třídách překážka projížděna krokem, k přechodu musí dojít nejpozději před začátkem překážky, za koncem překážky pokračuje soutěžící v chodu odpovídajícímu dané třídě.

V testu rychlosti je možné překonávat překážku v libovolném chodu pokud pořadatel neuvede v plánku testu z důvodu bezpečnosti jinak. 

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou v případě neprojetí mezi značkami označujícími začátek nebo konec překážky, v případě odmítnutí koně jít přes můstek, vyskočení koně z můstku do boku nebo poškození překážky. Soutěžící může překážku opravit (dle třídy) novým nájezdem a korektním překonáním překážky, pokud je překážka nepoškozená.

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V testu ovladatelnosti se hodnotí přechody před překážkou a za ní, pravidelnost kroku a jistota koně na překážce. Negativně je hodnoceno jakékoliv zaváhání koně nebo přerušení či nečistota chodu v kroku.

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za jakékoli shození či poškození překážky pět (5) trestných vteřin. Pro zdárné překonání překážky je nutné, aby na ni kůň vstoupil ( nesmí ji přeskočit bez doteku povrchu můstku).

4. Různorodý podklad

Popis překážky:

Tato překážka prověřuje spolehlivost pohybu koně na různých podkladech a šikovnost koně vypořádat se s terénními obtížemi. Podklad překážky může být z přírodních materiálů (hobliny, písek, tráva, seno, štěpky, ...), neklouzavá plachta či koberec. Šířka překážky musí být min. 2,5m a délka 3-5m, projíždí se na délku. Překážka má jasně vymezený začátek i konec. Začátek a konec překážky musí být zřetelně označen značkami, a to ve vzdálenosti min. 1,5m a max. 2m od okraje podkladu. V testu rychlosti se tato překážka vynechává.

Způsob překonání překážky a požadovaný chod:

V testu ovladatelnosti je ve všech třídách překážka projížděna krokem, k přechodu musí dojít nejpozději před začátkem překážky, za koncem překážky pokračuje soutěžící v chodu odpovídajícímu dané třídě.

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou v případě neprojetí mezi značkami označujícími začátek nebo konec překážky, v případě odmítnutí koně přejít podklad nebo vyskočení koně z podkladu do strany. Soutěžící může překážku opravit (dle třídy) novým nájezdem a korektním překonáním překážky.

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V testu ovladatelnosti se hodnotí přechody před překážkou a za ní, jezdcova vyrovnanost, jistota a šikovnost koně při vypořádáním se s podkladem a terénními obtížemi. Negativně je hodnoceno jakékoli zaváhání koně.

5. Ohrádka

Popis překážky:

Překážka je vytvořena z ohrazeného kruhového prostoru o vnitřním průměru ve třídě Z 10m, ve třídě S 10m a ve třídě P 8m a M    6m, s vjezdem širokým 2m. Uprostřed ohrádky je další ohrazený prostor s domácím zvířectvem (například slepice, husy, kachny, selata apod.). Pokud nejsou zvířata k dispozici, je možné nahradit je jinými předměty. Živá zvířata nesmí pobytem v ohrádce trpět (tj. musí mít k dispozici vodu, být chráněna před sluncem či deštěm atd.). Šířka uličky je 1,5m - 2m.

Způsob překonání překážky:

Test ovladatelnosti:

 • Třída Z,L: Soutěžící vjede do ohrádky krokem a projede celý kruh ve směru daném plánkem testu v kroku.
 • Třída S, P a M: Soutěžící vjede do ohrádky krokem nebo cvalem a projede celý kruh ve směru daném plánkem testu, po výjezdu z ohrádky změní směr, opět vjede do ohrádky a tentokrát projede celý kruh ve druhém směru. Změnit směr je možné několika způsoby (poloviční pirueta ve cvalu s přeskokem, poloviční pirueta v kroku, malý kruh, ...), vždy bude hodnocen lépe korektní lehčí cvik před špatným provedením těžšího cviku.

Test rychlosti:

 • Soutěžící vjede do ohrádky a projede celý kruh libovolným směrem, pokud není směr daný  plánkem testu.

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou v případě odmítnutí koně vkročit do ohrádky, vyšlápnutí koně z ohrádky všemi čtyřmi končetinami (kromě vjezdu, výjezdu a změny směru) nebo nedodržení směrů projetí ohrádky. Soutěžící může překážku opravit (dle třídy) novým nájezdem a korektním překonáním překážky.

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V testu ovladatelnosti se hodnotí klid a důvěra koně v přítomnosti živých zvířat, jezdcova vyrovnanost a použití pomůcek. Hodnotí se také přechody před překážkou a za ní, ohnutí koně na kruhu a způsob provedení a kvalita předvedení změny směru. Negativně je hodnoceno jakékoli zaváhání koně. Snížením známky je hodnoceno projetí ohrádky jiným než předepsaným chodem.

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za jakékoli poškození překážky pět (5) trestných vteřin.

6. Branka

Popis překážky:

Branka je široká min. 2m (šířka průjezdu mezi sloupky) a vysoká 1,4 - 1,55m (výška zavírání). Stojany nesmí bránit plynulému pohybu koně při překonávání překážky.

 1. Pevná branka

Pevná branka se skládá ze dvou sloupků, na jednom je zavěšen rám ze dřeva, plastu či kovu, druhý sloupek slouží k uzavření branky pomocí provazového oka či petlice. Pevná branka se používá převážně v testu ovladatelnosti.

 1. Provazová branka

Provazová branka se skládá ze dvou sloupků, na kterých je zavěšen provaz s oky, sloupky musí mít zarážku, aby po nich provaz neklouzal dolů a bylo snadné branku otevřít i zavřít. Provazová branka se používá převážně v testu rychlosti.

Způsob překonání překážky:

Soutěžící se přiblíží kolmo na překážku základním chodem třídy, přičemž poslední jeho kroky jsou v kroku. Soutěžící ustoupí koně tak, aby byl levým nebo pravým bokem u branky a jezdec jí mohl pohodlně otevřít. V případě držení otěží obouruč jezdec uchopí obě otěže do jedné ruky a až do uzavření branky se jezdec nesmí druhou rukou dotknout otěží a naopak rukou držící otěže se nesmí dotknout branky/provazu. Během překonávání překážky volná ruka nesmí pustit rám branky či provaz. Soutěžící branku otevře, vstoupí do prostoru branky a projede jí na druhou stranu, aniž by opustil prostor překážky. Na plánku testu je uveden způsob projetí překážky (směr projetí, otevření k sobě/od sebe, průjezd vpřed/couváním). Jakmile kůň vystoupí na druhé straně ven z branky, může soutěžící o krok či dva přistoupit zpět k brance. Vrátí pak zpět petlici nebo provazové oko, aby došlo k uzavření branky a dokončení. Soutěžící nesmí během celého překonávání překážky opustit prostor branky. Při překonávání branky nesmí dojít k přehození provazu přes koně.

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou v případě nedodržení způsobu projetí daném pořadatelem na plánku testu (směr projetí, otevření k sobě/od sebe, průjezd vpřed/couváním), poškození překážky nebo pokud soutěžící opustí prostor branky. Soutěžící může překážku opravit (dle třídy) novým nájezdem a korektním překonáním překážky, pokud je překážka v takovém stavu, aby se dala překonat.

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

Hodnotí se pohyby koně, které by měly být plynulé a bez váhání. Kůň by se měl vědomě podílet na otevření a uzavření brány bez pohybů dokládajících známky nejistoty a neposlušnosti. Poškozenou překážku je třeba opravit tak, aby soutěžící mohl brankou projít a zavřít ji. Není-li možné překážku opravit tak, aby ji bylo možné dokončit, je překážka považována za nepřekonanou. Upuštění branky snižuje hodnocení. Jakákoliv ztráta kontroly, plynulosti, nebo váhání, snižuje hodnocení.

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za jakékoli shození či poškození překážky deset (10) trestných vteřin. Poškozená branka se neopravuje a nedokončuje se uzavřením. Pro dokončení třeba i poškozené překážky musí soutěžící brankou projít a pokusit se ji uzavřít, jinak je překážka považována za nedokončenou. Není dovoleno si přehodit provaz přes hlavu.

7. Kavaleta

Popis překážky:

Překážka je tvořena jedním nebo více břevny o délce 3-4 m a průměru max.10 cm umístěnými na zemi nebo zvednutých  ve výšce 5 - 10 cm nad úrovní terénu.

Může mít několik variant:

 1. Varianta: Jedna kavaleta

Jedna kavaleta „|".

 1. Varianta: Kavaleta do L

Dvě kavalety sestavené do tvaru „L".

 1. Varianta: Kavaleta do U

Tři kavalety sestavené do tvaru „U".

 1. Varianta: Rovnoběžné kavalety

Dvě nebo tři rovnoběžně (paralelně) sestavené kavalety „| |" nebo „| | |" ve vzdálenosti 2 m od sebe.

Způsob překonání překážky:

Soutěžící přejde do kroku, plynule pokračuje pohybem stranou nad kavaletou ve směru daném plánkem testu, po dokončení překážky pokračuje základním chodem třídy. Soutěžící může překonat překážku i cvalem. Kavaleta musí zůstat celou dobu pod břichem koně mezi jeho předními a zadními končetinami. Kůň se nesmí dotknout kavalety. Ramena koně by měla být vždy mírně napřed před jeho zádí, ideálně kůň udržuje s kavaletou úhel 45 stupňů.

 • Třída  Z: Překážku nezařazovat.
 • Třída L, S: Pohyb nad kavaletou je proveden ustupováním na holeň nebo překrokem.
 • Třída P, M: Pohyb nad kavaletou je proveden překrokem. Provedení ustupováním na holeň bude hodnoceno hůře.

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud kůň odmítá klidně překonat bočním pohybem překážku nebo pokud se mezi začátkem a koncem kavalety ocitnou všechny čtyři končetiny koně na jedné straně kavalety.

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

Hodnotí se schopnost koně překonat bočním pohybem překážku a plynulost. Dále se hodnotí sestavení/ohnutí koně, správný způsob překračování končetin a poloha ramen koně vůči jeho zádi. Překrok získá ve třídě P a M vyšší ohodnocení než ustupování na holeň a ustupování na holeň získá vždy vyšší hodnocení než kroky stranou, v nichž není zachován pohyb vpřed. Dotek nebo shození kavalety snižuje hodnocení.  

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za posunutí u ležící nebo shození u zvednuté kavalety sedm (7) trestných vteřin a za přešlápnutí jednou nohou na opačnou stranu kavalety pět (5) trestných vteřin.

8. Vyjmutí garrochy

Popis překážky:

V barelu je umístěna jedna garrocha s délkou odpovídající dané kategorii: pro kategorii Senioři je délka tyče 2,5-3,5 m, pro kategorii Děti a Junioři je délka 2 m.

Lze kombinovat překážky č. 8, 9, 10 do jedné, pod označením A, B, C.

Způsob překonání překážky:

Jezdec se musí přiblížit k barelu přímo, vyjmout garrochu bez negativní reakce koně a plynule pokračovat. Poté ji skloní do horizontální polohy ve výši jezdcova lokte se zúženým koncem - hrotem garrochy u hlavy koně. Horizontální polohu garrochy nelze po uchopení měnit s výjimkou posunutí ruky po její délce. Pokud během testu jezdec upustí garrochu, musí sesednout, uchopit ji, nasednout s ní zpět na koně a pokračovat z místa, kde došlo ke ztrátě.

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou, není-li jezdec schopen garrochu vyjmout, před vyjmutím garrochy převrhne barel nebo po pádu garrochy není jezdec schopen pokračovat kvůli odmítnutí poslušnosti koně.

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V případě varianty A, B, C je udělena jedna známka. Hodnotí se způsob, jakým se kůň blíží k překážce, jeho reakce na pohyb garrochy, uvolněnost a jistota, s jakou jezdec pracuje s garrochou. Kůň by měl postupovat v neměnném tempu v základním chodu třídy na ruku, kterou bude míjet býka. Shození barelu znamená velké snížení známky.

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za převržení barelu po vyjmutí garrochy pět (5) trestných vteřin.

9. Býk

Popis překážky:

Překážka následuje po překážce č.8. U tříd P a M  mohou být před tuto překážku vloženy překážky, které je možné překonat s garrochou v jezdcově ruce. U tříd  P a M může být použito i více kroužků za sebou, max. však 3. Lze kombinovat překážky č. 8, 9, 10 do jedné, pod označením A, B, C.

 1. Varianta: Navléknutí kroužku na tyč

Kroužek o vnitřním průměru 15 cm je umístěn ve výšce 1,3 - 1,7 m od země na maketě býka nebo jiném stojanu. Kroužek musí být ze sloupku snadno odejmutelný (nejbezpečnější je uchycení pomocí slabého magnetu), aby nedošlo k úrazu soutěžícího.

 1. Varianta: Shození míčku

Pouze pro třídu Z. Míč je umístěn na podstavci vysokém min. 60 cm. Používá se míč o průměru min. 15 cm. Míč by měl být naplněný vodou nebo pískem tak, aby se po shození nekutálel.

Způsob překonání překážky:

Jezdec se musí přiblížit k býkovi (podstavci) přímo, navléknout kroužek (shodit míček z podstavce) a plynule pokračovat v nezměněném tempu. Pokud během testu jezdec upustí garrochu, musí sesednout, uchopit ji, nasednout s ní zpět na koně a pokračovat z místa, kde došlo ke ztrátě. Může být i více kroužků za sebou umístěných v různých místech kolbiště, maximální počet kroužků je tři (3).

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou, není-li jezdec schopen projet okolo býka v bezprostřední blízkosti. Pokud se jezdec vzdálí od překážky dál, než by byl schopen nabrat kroužek nebo neukáže-li snahu kroužek nabrat, shodit míček,  považuje se překážka za nepřekonanou.

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V případě varianty A, B, C je udělena jedna známka, navléknutí kroužku není v této variantě stěžejní. Hodnotí se způsob, jakým se kůň blíží k překážce, jeho reakce na pohyb garrochy, uvolněnost, jistota s jakou jezdec pracuje s garrochou a jeho stabilní pozice v sedle. Kůň by měl postupovat v neměnném tempu v základním chodu třídy, na ruku, kterou bude míjet býka. Navléknutí kroužku je v samostatné variantě překážky stěžejní. Změny v kadenci nebo dotek (i garrochou) podstavce (býka) snižuje hodnocení.

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za převržení býka deset (10) trestných vteřin. Za navléknutí kroužku bonus pět (5) vteřin .

10. Odložení garrochy

Popis překážky:

Prázdný barel pro odložení garrochy. Dno se doporučuje vysypat pískem pro lepší umístění garrochy a větší stabilitu barelu. Lze kombinovat překážky č. 8, 9, 10 do jedné, pod označením A, B, C. Garrocha se odkládá hrotem nahoru.

Způsob překonání překážky:

Jezdec se musí přiblížit k barelu přímo, odložit garrochu bez negativní reakce koně a plynule pokračovat. Pokud během testu jezdec upustí garrochu nebo garrocha opustí barel, musí jezdec sesednout, uchopit ji, nasednout s ní zpět na koně a pokračovat z místa, kde došlo ke ztrátě.

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou, není-li jezdec schopen garrochu odložit do barelu. Garrocha musí po odložení zůstat ve stojícím barelu.

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V případě varianty A, B, C je udělena jedna známka. Hodnotí se způsob, jakým se kůň blíží k překážce, jeho reakce na pohyb garrochy, uvolněnost a jistota, s jakou jezdec pracuje s garrochou. Kůň by měl postupovat v neměnném tempu.

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

Pokud dojde k převržení barelu po odložení garrochi, bude dvojice penalizována pěti (5) trestnými vteřinami. Převržení barelu před odložením znamená diskvalifikaci.

11. Slalom

Popis překážky:

Překážka se skládá z tyčí o výšce min. 2 m, zasazených do základny, která není připevněna k zemi. Směr projetí slalomu je stanoven značkami.

 1. Varianta: Jednoduchý slalom

Překážka se skládá z min. pěti (5) tyčí řazených v jedné linii ve vzdálenosti 8m od sebe pro třídu Z, L a S, 6m od sebe pro třídu P a M. Soutěžící objíždí tyče co nejmenšími oblouky.

slalom.jpg

 1. Varianta: Paralelní slalom

Překážka se skládá z min. pěti (5) tyčí umístěných do dvou rovnoběžných řad, v jedné řadě min. tři (č. 1, 3, 5) a v druhé min. dvě (č. 2, 4). Ve třídě Z se tato varianta nezařazuje. Vzdálenost mezi řadami i mezi jednotlivými tyčemi v řadě je 9m pro třídu S, 8m pro třídu L a S, 6m pro třídu P a M. Tyč č.2 bude umístěna v polovině vzdálenosti mezi tyčí č.1 a č.3. Tyč č.4 bude umístěna v polovině vzdálenosti mezi tyčí č.3 a č.5. atd.

CSWE povoluje pro paralelni slalom v případě malých  jízdáren použití 5 tyčí namísto 7.

Způsob překonání překážky:

Soutěžící projíždí slalomem základním chodem třídy v pravidelných obloucích se změnami ruky vždy v polovině vzdálenosti mezi tyčemi.

Hodnocení:

Překážka je považována za nepřekonanou v případě, že soutěžící splete směr projíždění, vyjede zcela mimo slalom nebo mine průjezd mezi tyčemi. Soutěžící může překážku opravit (dle třídy) novým nájezdem a korektním překonáním překážky.

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V testu ovladatelnosti se hodnotí plynulost pohybu, ohnutí koně a pravidelnost oblouků (poloměr oblouků by neměl být větší než je polovina vzdálenosti mezi tyčemi), přesnost a provedení (lehkost) změn směru dle třídy, tempo, návaznost a plynulost pohybu na malém prostoru. Rozhodčí hodnotí sníženou známkou změnu směru mimo střed.

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za každý pád tyče tři (3) trestné vteřiny.

12. Osmička

Popis překážky:

Překážka se skládá ze dvou barelů umístěných ve vzdálenosti 3m od jejich středů. Při umístění překážky je třeba počítat s volným prostorem kolem barelů.

7.jpg

Způsob překonání překážky:

Překážka se překonává základním chodem třídy, provedení změn směru záleží na dané třídě. Barel nemusí být středem opisovaného kruhu. Překážka začíná rovným vjezdem do středu mezi barely, nejprve soutěžící provede jeden souměrný kruh kolem pravého barelu, pak provede souměrný kruh kolem levého barelu a rovně vyjede z překážky.

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou v případě, že soutěžící nedodrží linii projíždění nebo vyjede zcela mimo barely. Soutěžící může překážku opravit (dle třídy) novým nájezdem a korektním překonáním překážky.

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

Rozhodčí hodnotí přesnost a provedení (lehkost) změn směru dle třídy, tempo, návaznost a plynulost pohybu na malém prostoru, průchod středem mezi barely, tvar a symetrii kruhů a reakce koně. Rozhodčí hodnotí sníženou známkou změnu směru mimo střed mezi barely.

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za každé převržení barelu pět (5) trestných vteřin.

13. Trojlístek

Popis překážky:

Překážka se skládá ze tří barelů tvořících rovnostranný trojúhelník ve třídě Z, L a S s délkou strany 6 m, ve třídě P a M s délkou strany 3 m (délka strany trojúhelníku se měří od středu sudů). Při umístění překážky je třeba počítat s volným prostorem kolem barelů.

3.jpg

Způsob překonání překážky:

Překážka se překonává základním chodem třídy. V nižších třídách nemusí být barel středem opisovaného kruhu. Překážka začíná rovným vjezdem do středu mezi barely 1 a 3, nejprve soutěžící provede jeden souměrný kruh kolem pravého barelu 1, pokračuje objetím barelu 2 nedokončeným kruhem, pokračuje objetím barelu 3 a vyjetím z překážky mezi barely 1 a 3.

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou v případě, že soutěžící splete linii projíždění nebo vyjede zcela mimo barely. Soutěžící může překážku opravit (dle třídy) novým nájezdem a korektním překonáním překážky.

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

Rozhodčí hodnotí přesnost a provedení (lehkost) změn směru dle třídy, tempo, návaznost a plynulost pohybu na malém prostoru, průchod středem mezi barely, tvar a symetrii kruhů a reakce koně. Rozhodčí hodnotí sníženou známkou změnu směru mimo střed mezi barely.

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za každé převržení barelu pět (5) trestných vteřin.

14. Kelímek

Popis překážky:

Překážka se skládá ze dvou tyčí s výškou 1,6 - 2m umístěných 1,2m od sebe, přičemž na jedné je nasazen kelímek dnem vzhůru.

Způsob překonání překážky:

Soutěžící provede přechod ze základního chodu třídy do zastavení, přemístí kelímek z jedné tyče na druhou a opustí překážku základním chodem třídy. Jezdec zastaví tak aby měl koleno na úrovni stojanu.

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou v případě, že soutěžící není schopen přemístit kelímek z jednoho stojanu na druhý.

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

Hodnotí se přiblížení k překážce, kvalita přechodu a klidné stání.

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

Pro zdárné ukončení překážky musí obě tyče stát, a kelímek musí být umístěn na správné tyči. Není vyžadováno zastavení.

15. Ulička se zvonkem

Popis překážky:

Překážka se skládá ze dvou nebo více břeven o délce cca 3 - 4m, umístěných na zemi nebo volně na dvou sloupcích s max. výškou 60cm. Břevna a sloupky společně tvoří uličku, která má vnitřní šířku 1,5m. Zvonek se nachází na konci uličky ve výšce 1,5-2m. Začátek a konec překážky nemusí být  označen značkami.

 1. Varianta: Rovná ulička 

Rovná ulička v délce 3 - 4 m.

 1. Varianta: Ulička ve tvaru “L”

Ulička ve tvaru písmene “L”, která se skládá ze dvou propojených rovných uliček.

 1. Varianta: Ulička ve tvaru “Z”

Ulička ve tvaru písmene „Z", která se skládá ze tří propojených rovných uliček.

Způsob překonání překážky:

V testu ovladatelnosti třídy Z, L se soutěžící pohybuje v uličce krokem, ve vyšších třídách je ideální pohyb v uličce ve cvalu. Soutěžící projede uličkou ke zvonku, kde zastaví a zazvoní rukou na zvonek a couváním opustí uličku. Jezdec zastaví tak aby měl koleno na úrovni zvonku.

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud kůň opustí uličku všemi čtyřmi končetinami mimo vstup nebo pokud předníma nohama nemine vjezd do uličky. Pro překonání překážky musí být slyšet zazvonění na zvonec.

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V testu ovladatelnosti se hodnotí kvalita chodu v uličce, přechody, stání a couvání. Ve vyšších třídách je povolen krok, ale cval je hodnocen lépe. Jakékoliv porušení uličky snižuje hodnocení.

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za každé shození či poškození překážky pět (5) trestných vteřin.

16. Couvání mezi tyčemi

Popis překážky:

Tato překážka se zařazuje až od třídy P. Dvě řady, každá tvořená ze tří tyčí, které jsou od sebe vzdáleny 1,5 m, přičemž vzdálenost jednotlivých tyčí v řadách činí 2,5-3 m. Na poslední tyči vpravo nebo vlevo je nasazen kelímek. Jezdec zastaví tak aby měl koleno na úrovni poslední tyče.

Způsob překonání překážky:

Kůň s jezdcem vjede mezi řadu tyčí až k poslední, kde jezdec uchopí kelímek, zacouvá rovně nebo slalomem mezi tyčemi dle plánku kurzu a kelímek odloží na první tyč. K překonání překážky musí kůň všemi čtyřmi končetinami couváním opustit prostor překážky. Pokud jezdec srazí některou z první nebo poslední dvojice tyčí, musí se sednout a tyče postavit. Kelímek se na tyč nasazuje vždy ze sedla.

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící není schopen umístit kelímek na první tyč,  nebo zcela neopustí prostor překážky couváním.

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V testu ovladatelnosti se hodnotí kvalita chodu, přechody, stání a couvání. Pro vjezd je ve vyšších třídách je povolen krok, ale cval je hodnocen lépe. Jakýkoliv kontakt koně s tyčí snižuje hodnocení.

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za každé shození či poškození překážky pět (5) trestných vteřin.

17. Couvání v osmičce

Popis překážky:

Tato překážka se zařazuje až od třídy P. Překážka se skládá ze dvou barelů umístěných ve vzdálenosti 3m od jejich středů.

Způsob překonání překážky:

Soutěžící couvá do tvaru osmičky mezi barely.

Hodnocení překážky:

Překážka je považována za nepřekonanou, pokud soutěžící není schopen projet předepsanou linií couváním.

Hodnocení překážky v testu ovladatelnosti:

V testu ovladatelnosti se hodnotí kvalita couvání, přechody a linie osmičky.

Hodnocení překážky v testu rychlosti:

V testu rychlosti dostane soutěžící za každé převržení barelu pět (5) trestných vteřin.

3.17. TEST S DOBYTKEM

Dvojice jezdec/kůň, kteří se chtějí  účastnit testu s dobytkem, musí předložit certifikát o úspěšném absolvování  kurzu práce s dobytkem. Certifikát musí být uznán výkonným výborem CSWE.

Pro rok 2021 startující v tomto testu doloží mezinárodní certifikát o úspěšném absolvování  kurzu práce s dobytkem, nebo odevzdají pořadateli čestné prohlášení, že dvojice má zkušenosti s prací s dobytkem z jiných disciplín. 

 

3.17.1. Kolbiště

a)  Minimální rozměr kolbiště pro test s dobytkem je 40x20 m, doporučený rozměr je 60x20 m, maximální rozměr je 80x30 m.

b)  Oplocení musí být minimálně 1,40 m vysoké, doporučené jsou běžně dostupné ohradové panely, nebo jezdecká hala s vysokou stěnou.

c)  Ve všech třech třídách je jedna základní linie, která dělí kolbiště na 2 části. Coralová linie je na protilehlé straně ke stádu a odděluje tuto část 10 m od krátké stěny.

d)  Ve třídě M se ve spodní čtvrtině nachází u vnějšího hrazení coral o velikosti 10x10m.

   U vstupu do coralu je umístěn zvon dobře dosažitelný ze hřbetu koně.

e)  Nákres arény je uveden v příloze č. 4.6. .

3.17.2 Specifikace testu 

a)  Na každé 2 jezdce se počítá s jedním kusem dobytka -  stádo v aréně se skládá  z 10 kusů dobytka.

b) Čísla kusů dobytka se  losují ve všech třídách, losování musí být ukončeno minimálně hodinu před začátkem testu. Současně s losováním čísel kusů proběhne i losování pořadí nástupu k testu.

c)  Neustále je nutné dbát na ochranu zvířat (např. voda a seno pro čekající dobytek).

d) Test s dobytkem může být vypsána v soutěžních třídách S ,P a M. Pro rok 2021 může být vypsán jako samostatný test s podmínkami dle 3.17. Test s dobytkem.

e) Jezdec na koni oddělí sám během 100 vteřin určený kus dobytka od stáda a nažene jej,

           - ve třídě S přes základní linii                                                                                                                                                                                                                                          

           - ve třídě P  přes coralovou linii

           - ve třídě M do coralu a zazvoní na  zvon

 f) Úkol ve třídě S a P je splněn ve chvíli. kdy se naháněný kus dobytka  nachází za správnou linií. Ve třídě M ve chvíli, kdy se naháněný kus dobytka nachází v coralu a jezdec zazvonil na zvon. Současně se musí všechen ostatní dobytek nacházet za základní linií.

 g) Soutěžící se umisťují podle dosaženého času.

3.17.3. Průběh  testu 

Na začátku se startující nachází na kolbišti před základní linii na straně s coralovou linií. Všechna dobytčata se nacházejí v místě stáda za základní linií.

a)  Třída S a P: každý jezdec  pracuje se 2 kusy dobytka, postupně s každým kusem 100 vteřin.

b)  Třída M: každý jezdec  pracuje se 3 kusy dobytka, postupně s každým kusem 100 vteřin.

c) Test začíná po zazvonění rozhodčím. Jezdec má po zazvonění  čas 60 vteřin  do startu testu. Test začíná v okamžiku, kdy jezdec protne základní linii.

d)  Třída S: čas se začíná měřit po překročení základní linie a zastavuje se, když je dobytče nahnáno přes základní linii a zároveň všechny ostatní kusy dobytka jsou ve stádě za základní linií.

e)  Třída P: čas se začíná měřit po překročení základní linie a zastavuje se, když je dobytče nahnáno přes coralovou linii a zároveň všechny ostatní kusy dobytka jsou ve stádě za základní linií.

f)   Třída M: čas se začíná měřit po překročení základní linie a zastavuje se, když je dobytče nahnáno do coralu a jezdec zazvoní na zvon a zároveň všechny ostatní kusy dobytka jsou ve stádě za základní linií.

g)  Pokud překročí jiný než vylosovaný kus dobytka základní linii, obdrží soutěžící deset (10) trestných vteřin za každé takové dobytče. Základní linii mohou překročit současně maximálně 3 nevylosované kusy, při překročení více kusů soutěžící obdrží penalizaci 100 vteřin za daný pokus.

h)  Po ukončení testu vrátí soutěžící všechny kusy dobytka  zpět do stáda a drží je na krátké straně do doby, než další soutěžící  pozdraví rozhodčí. Ve chvíli, kdy předcházející soutěžící opustil prostor stáda, může rozhodčí  zahájit zvonem další test.

i)  Rozhodčí  kontroluje, jestli je všechen dobytek na svém místě v daném čase, kdy startující naháněl svůj kus dobytka do určeného místa dle třídy.

j)  Rozhodčí  kontroluje, zda kus dobytka, se kterým se pracuje byl zahnán ve třídě S přes základní linii, ve třídě P  přes coralovou linii,  ve třídě M do coralu a zazvoní na  zvon.       (úroveň P) byl zahnán přes coralovou  linii a zda byl kus zahnán do coralu (úroveň M).

k)  Soutěžící se umisťují podle dosaženého času, časy jednotlivých pokusů se sčítají.

l)        Při neoddělení dobytčete ve stanoveném čase obdrží startující za tento pokus plný časový limit.

 m) Hodnocení  budou ex aequo/stejně/ soutěžící s 200 vteřinami – třída S a P , soutěžící  s 300 vteřinami –   třída M, převedením na poslední místo.

3.17.4. Diskvalifikace  

Soutěžící  je diskvalifikován když:

a)  Před zazvoněním zvonu přejede základní linií.

b)  Neodstartuje do  limitu 60 vteřin po zazvonění.

c)  Porušuje pravidla ochrany zvířat ( např. agresivně nahání dobytčata, nahání dobytčata proti stěně  nebo pokud kůň aktivně kope nebo kouše do dobytčat a další ....).

3.17.5. Usazování /umisťování stáda

a)  Rozhodčí má možnost test během prvního startu prvního soutěžícího přerušit a požadovat nové umístění stáda.

b) První soutěžící má možnost během práce s dobytčetem test přerušit a požadovat nové umístění stáda. Tomuto přání musí být vyhověno.

c)  Doba nového umístění stáda je maximálně 15 min, po tomto časovém limitu  je test znovu odstartován.

3.17.6. Bezpečnost telat a koní

 a)  Jezdci se musí oprostit od jakéhokoli chování, které může přivodit nebezpečí pro koně nebo dobytek. Pokud k takovému chování dojde, je to důvod pro vyřazení soutěžícího.

b)  Pomůcky, které jsou použity pro vedení stáda, nesmí zranit jak koně, tak dobytek. Jakékoli zranění nebo známka krve, která se objeví na koních nebo dobytku, bude znamenat vyřazení soutěžícího.

                                                        

3.18.  VÝJIMKA Z NÁRODNÍCH PRAVIDEL WE

        Na písemnou žádost jezdce může VV udělit výjimku z Národních pravidel WE a to v případě používání pomůcky biče maximální délky 120 cm ve všech testech. Výjimka může být povolena jezdci, který prokáže dlouhodobé omezení schopnosti plného použití holeně, sedu, ruky.

        Takováto výjimka bude udělena maximálně na kalendářní rok a zaznamenána na webu CSWE v sekci přístupné členům.

4. PŘÍLOHY:

4.1. Udidla/ostruhy

4.2. Obdélník

4.3. Jízdárenské zásady

4.4. Žebříček WORKING EQUITATION  

4.5. Drezurní úlohy  

4.6. Kolbiště pro test s dobytkem pro národní soutěže

PRAVIDLA CSWE 2021