Vysoký stupeň přiježděnosti, partnerství mezi koněm a jezdcem,zručnost, rychlost a hlavně hodně zábavy... A to vše v jedné jezdecké disciplíně! Rádi bychom vám představili working equitation, disciplínu uznávanou v mnoha evropských a jihoamerických zemích, jež se rychle rozšiřuje jak do Evropy, tak i severní části Ameriky. Nyní se vytvořila základna této jezdecké disciplíny také v ČR a vy si prostřednictvím organizace Czech Society for Working Equitation, spolek našeho webu můžete přečíst více.
Working equitation můžeme přeložit jako tradiční pracovní jezdectví které využívá tréninkových metod, jenž byly aplikovány na koně pracující s dobytkem na farmách a rančích v různých zemích. Cílem je velmi poslušný, velmi obratný, rychlý, všestranně využitelný kůň, perfektně zvládající jak drezuru na obdélníku, tak překonávání rozmanitých  překážek, tak práci s dobytkem.
Akce WE bývají i ukázkovým příkladem etnografické a kulturní přehlídky tradičních krojů a jezdeckého vybavení charakteristických pro každou zemi.
Česká republika spolupracuje s mezinárodní organizaci WAWE (World Association for Working Equitation) která zastřešuje tento jezdecký sport. Zpočátku se v naší zemi našla jen malá skupina příznivců. Nyní se domníváme, že je nejvyšší čas seznámit s našimi aktivitami i plány širší jezdeckou veřejnost a rozšířit naše řady.

Co obnáší soutěže working equitation ve zkratce?

Soutěže jsou složeny ze tří částí, u národních a mezinárodních soutěží ze čtyř částí:
1. Drezurní test
2. Test ovladatelnosti
3. Test rychlosti
4. Test s dobytkem

 

Drezurní test
Odehrává se v drezurním obdélníku za zvuku hudby a po dobu cca 7 minut. Kůň je jezdcem veden oběma rukama a ve vyšší obtížnosti jednou rukou v krokových, klusových a cvalových pasážích. Jednotlivé prvky jsou podobné klasické drezuře a vycházejí z cviků potřebných při práci s velkými stády dobytka na rozlehlých pastvinách. Můžeme si pod tím představit směs drezury se cviky jako přeskoky, práce na kruhu, překroky,... Dbá se na harmonii, soulad a ohebnost koně.
 
Test ovladatelnosti
Kůň s jezdcem, převážně ve cvalu, překonává překážky, které by spolu mohli potkat při práci v terénu - například přecházení mostů, průjezd brankou, setkání s dobytkem, skoková překážka vytvořená z obdélníkových balíků slámy,...
 
Test rychlosti
Zde kůň s jezdcem projíždějí tytéž překážky, jež byly součástí testu ovladatelnosti, ale snaží se je projet co nejrychleji a bez chyb.
 
Test s dobytkem
Tato část není povinná a nesetkáte se s ní na každých závodech. Bývá součástí soutěží od druhého stupně obtížnosti  a je nedílnou součástí týmových mezinárodních soutěží. Úkolem jednotlivce nebo týmu je oddělit určené tele od stáda, zahnat je do vyhrazeného prostoru a udržet je v něm po určenou dobu.

 

 

O working equitation