Historie disciplíny working equitation

První závody working equitation se konaly v Itálii s legendárním plemenem koní Maremmana a ve Francii s camarqskými konmi. Pak tyto závody přejali i Španělé s jejich "Doma Vaquera" a Portugalci. Po počátečním obrovském úspěchu u čtyř zakládajících zemí - Itálie, Francie, Španělsko a Portugalsko - se working equitation rychle rozšířilo do dalších států Evropy - do Německa, Belgie, Holandska, Anglie, Švédska, Švýcarska, Rakouska, San Marina a České republiky a mimo Evropu do Brazílie, Mexika, Kolumbie, USA, Kanady a Austrálie.

První krok k pořádání mezinárodních závodů učinili zakládající Italové, kde se v roce 1996 konalo první Mistrovství Evropy ve working equitation. I díky tomuto mistrovství working equitation zaznamenalo rychlý vzestup a začaly se přidružovat další země. 

Rok poté zorganizovali Portugalci druhé Mistrovství Evropy, kterého se kromě Anglie, Portugalska, Španělska, Francie a Itálie zúčastnily i mimoevropské země Mexiko a Brazílie. Právě Brazílie je v současné době zemí, kde je working equitation nejrozšířenější, pořádá se tam mnoho soutěží a tento sport si získává další a další fanoušky. Vzhledem k rychlému rozvoji tohoto sportu, který vyžaduje zapojení národních federací, bylo nutné sjednotit pravidla pro mezinárodní soutěže a šampionáty. I proto byla během Mistrovství Evropy v roce 2004 v Itálii založena zmíněná mezinárodní organizace WAWE, jejímž hlavním cílem je organizovat a rozvíjet tuto jezdeckou disciplínu.