Připomínky k obsahu a funkčnosti pište prosím na cswe@email.cz. Děkujeme

Ke změnám Stanov vedly zejména právní důvody. Bylo potřeba zpřesnit význam některých ustanovení, určitá slova musela být nahrazena aby byla v souladu s Občanským zákoníkem. Některé změny reagují na nutnost souladu s GDPR. Reagovali jsme také na vývoj, kterým si CSWE prochází a proto byla ze Stanov vyjmuta ustanovení o oblastech. 

 

Aktuální Stanovy