Členské příspěvky na rok 2020

31.10.2019 14:13

Vážené členky a členi spolku Czech Society for Working Equitation,

dovolujeme si vás upozornit na termín platby členského příspěvku na rok 2020 - ČP lze uhradit v termínu od 1.11.2019 do 31.12.2019. Prosíme, věnujete tomuto sdělení pozornost. Platby úhrady ČP prosíme zaslat tak, aby na účet CSWE byly platby připsány do termínu 31.12.2019. Platby, které přijdou po tomto termínu, budou vráceny na účet odesílatele platby. Při platbě členských příspěvků 2020 uveďte do popisu pro příjemce: ČP2020 a Vaše jméno a příjmení. Úhrada registrace koně může proběhnout i během roku, doporučujeme ale uhradit současně s ČP v termínu úhrady ČP. Při platbě registrace koně uveďte do popisu pro příjemce: RK2020 a Vaše příjmení a jméno koně.

Členské příspěvky 2020: senioři ( od 18ti let ) 500,- Kč, děti a junioři (do 18ti let ) 200,- Kč, právnické osoby 500,- Kč

Registrace koně 2020: registrace koně 100,- Kč

Členské příspěvky budou přijímány pouze na účet CSWE, číslo účtu: 4200488811/6800 - SBERBANK Karlovy Vary

za výkonný výbor CSWE

Stanislava Kindlová