Klíč výpočtu bodů do žebříčku WE platný od roku 2022.

 

 

Žebříček WE bude sestaven pro dvojice jezdec a kůň.

Vyhlašují se zvlášť kategorie D-děti (7-13let), J-junioři (14-18let) a S-dospělý (od 19let) vždy na kalendářní rok.

Do žebříčku se započítávají závody NC včetně Mistrovství ČR pořádaných pod hlavičkou CSWE. Zahraniční závody pořádané pod hlavičkou místní organizace zastřešující WE a uvedené v jejím kalendáři. Mezinárodní závody pořádané pod hlavičkou mezinárodní organizace WAWE.

U zahraničních a mezinárodních závodů dodá jezdec výsledky pro výpočet viz níže.

 

Po skončení soutěže se podle pořadí přidělí body do žebříčku stejným způsobem jako se přiřazují body v jednotlivých testech a vynásobí se koeficientem třídy soutěže a koeficientem závodu.

Žebříček bude aktualizován po každých NC závodech na webových stránkách CSWE.

 

Dvojice získává výsledné body podle umístění v dané soutěži podle následujícího klíče: Každá dvojice získává jeden (1) bod za účast a jeden (1) bod za každou dvojici, kterou porazí. Do poražených se počítají i dvojice, které nastoupili alespoň do jednoho testu a byli diskvalifikováni. Vítězná dvojice získává další jeden (1) bod navíc.

Tedy:

 • pro vítěznou dvojici n+1+1
 • pro všechny ostatní dvojice n+1
 • kde n = počet poražených v daném testu včetně diskvalifikovaných

 

Koeficienty tříd pro žebříček WE:

 • Z: 1
 • L: 1,5
 • S: 2
 • P: 2,5
 • MA: 3

 

Koeficienty závodů pro žebříček WE:

 • Mistrovství ČR: 2
 • Zahraniční závody: 1
 • Mezinárodní závody: 2