Členské příspěvky na rok 2021

12.11.2020 12:00

Vážení členové CSWE,

dovolujeme si vás upozornit na blížící se termín splatnosti členského příspěvku na následující rok 2021.

Platby na rok 2021 se přijímají do 31.12.2020. Platby úhrady ČP žádáme zaslat tak, aby na účet CSWE byly připsány do termínu 31.12.2020.  Při platbě členských příspěvků 2021 uveďte do popisu pro příjemce: ČP2021 a Vaše jméno a příjmení. Úhrada registrace koně může proběhnout i během roku, ale doporučujeme uhradit současně s členským příspěvkem. Při platbě registrace koně uveďte do popisu pro příjemce: RK2021 a jméno koně.

Členské příspěvky 2021: senioři ( od 19ti let ) 500,- Kč, děti a junioři (do 18ti let ) 200,- Kč, právnické osoby 500,- Kč

Registrace koně 2021: 100,- Kč

Členské příspěvky zašlete na účet CSWE číslo: 4200488811/6800 - SBERBANK Karlovy Vary.

za výkonný výbor CSWE

Stanislava Kindlová